PÅVIRKET: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
PÅVIRKET: Foto: Audun Braastad / NTB scanpixVis mer

Hver fjerde person på norske asylmottak skulle ha reist fra landet

- Mørke tall for Frp, sier Ap.

(Dagbladet): UDI-tall fra utgangen av november viser at det nå sitter 5640 mennesker på norske asylmottak.

Hele 1445 mennesker er utreisepliktig etter å ha fått avslag på asylsøknadene sine.

Det er en nedgang på 75 prosent sammenlignet med utgangen av 2013 - men fortsatt en firedel av alle som sitter på mottak i dag.

749 av disse har sittet med utreiseplikt i fem år eller mer.

- Jeg skal ikke svartmale, og det er bra at man har fått til en nedgang, men dette er likevel «mørke tall» for Frp isolert sett, hvis du tenker på måten de snakket på før de kom i regjering. Da var det altså bare å sette folk på et fly og returnere dem som hadde fått avslag. Det at det fortsatt sitter såpass mange her, viser at de enkle løsningene ikke var så enkle likevel, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.

Krekar-sammenligning

Han trekker parallellen til Mullah Krekar, som Frp lovte å utvise fra landet dersom de kom i regjering.

- I stedet fikk de ikke engang sendt ham til Kyrksæterøra. Det viser at verden ikke er så enkel som Frp skulle ha det til, og det håper jeg de erkjenner nå, sier Ap-politikeren.

Justis- og beredskapsdepartementet anslår at en mottaksplass koster i overkant av 130 000 kroner i året for utreisepliktige.

Tar man utgangspunktet i antallet ved utgangen av november, skulle det gi en anslått årskostnad på rundt 188 millioner.

Lauvås sier han forstår at det er komplisert å sende ut personene, men understreker at regjeringen nå må ta grep for å hindre at utreisepliktige hoper seg opp.

Bekymret

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er også bekymret over de utreisepliktige.

- Vi tror det er viktig at det satses på retur av disse og veiledning, både for dem det gjelder og for tilliten til asylinstituttet, sier generalsekretær Ann Magrit Austenå i organisasjonen.

Hun mener imidlertid at det ikke er mer penger til tvangsretur som trengs, men mer penger til veiledning og informasjon til personer som har fått avslag på asylsøknadene sine.

Da kunne flere antagelig ha reist frivillig, mener NOAS.

- Vi er fullt klar over at det sitter en god del folk i mottak med avslag. Da er det synd at regjeringen ikke bruker mer penger på veiledning av folk. Vi vet at noen av dem sitter med en slags forestilling om at de vil få opphold senere, uten at det er tilfelle, sier Austenå.

Tar ingen kritikk

I tillegg til de utreisepliktige, viser statistikken også at 1160 av personene som bor på asylmottak i dag, egentlig skulle vært bosatt i en kommune.

Litt satt på spissen, kan man altså si at 45 prosent, cirka en av to, beboere på norske asylmottak egentlig ikke skulle vært der.

Det er imidlertid den høye andelen utreisepliktige som er mest oppsiktsvekkende - da Justis- og beredskapdepartementet opplyser at mange av personene som venter på bosetting har fått innvilget opphold ganske nylig.

Frp-statsråd Sylvi Listhaug er ikke mottakelig for kritikk - særlig ikke fra Arbeiderpartiet:

- På tross av at Arbeiderpartiet inviterte 10 000 flyktninger til Norge i 2015, og det kom over 31 000 asylsøkere det året, har vi redusert antallet innvandrere uten lovlig opphold i mottak med hele 75 prosent, skriver hun i en epost til Dagbladet.

- Jeg tar ingen leksjon fra Ap som nylig vedtok liberaliseringer i Stortinget for å hindre oss i å sende ut asylsøkere som har fått avslag på søknaden. De kan ikke både klage over at vi sender ut personer med utreiseplikt og at vi ikke får sendt ut personer med utreiseplikt, sier innvandrings- og integreringsministeren, med klar antydning til høstens debatt om utsending av de afghanske oktoberbarna, som Stortinget nå har stanset.