Hver tiende finske mann har kjøpt sex

HELSINGFORS (NTB-FNB): Hver tiende finsk mann har kjøpt sex fra prostituerte, viser en fersk undersøkelse fra finske sosialmyndigheter. Tallet er noe lavere enn i det øvrige Norden, men finske horekunder har det ikke bedre med seg selv enn sexkjøpere i de nordiske naboland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Horekunder er sjelden glade livsnytere, slår den finske forsknings- og utviklingssentralen for helse- og sosialstell fast i sin rapport om undersøkelsen. Sex-kundene har det tvert om dårligere enn gjennomsnittsmennene, og bruker mer sovemidler og medikamenter mot psykiske lidelser.

Horekundene fins i alle samfunnslag, men mønsteret i deres utnyttelse av prostituerte varierer sterkt. Forretningsfolk og andre menn i ledende stillinger reiser gjerne utenlands for å kjøpe seg sex. Finske prostituerte lever som regel av mindre velstående menn, og mer enn halvparten av disse horekundene har en årsinntekt på under 80 000 mark - eller 110 000 kroner.

Utenfor det vanlige

Den typiske finske sex-kunde er en enslig 35-åring som bor i Helsingfors-regionen og som har forholdsvis lav utdannelse. Sex-kjøperne verdsetter ikke ekteskapet, kjærligheten og en høy levestandard like mye som andre menn. Sex betyr heller ikke mer for dem en for andre, noe som tyder på at de er på utkikk etter noe annet når de oppsøker prostituerte, heter det i rapporten.

De som kjøper sex, har det sjelden bra med seg selv. De lider oftere enn andre menn av kvalme, depresjon og skjelvende hender. De drikker også mer.

En svensk undersøkelse har tidligere vist at menn som er sykelig avhengig av sex med prostituerte, søker en tilfredsstillelse som de aldri lykkes i å oppnå. Senere opplever de noe som best kan karakteriseres som en moralsk bakrus, og det viser seg at menn som er avhengig av kjøpt sex oftere enn andre har vokst opp i et kjærlighetsløst miljø.

De prostituerte

Forskerne tror at det i dag fins rundt 1000 prostituerte i Finland. De åpne grensene på 1990-tallet har ført til at antallet prostituerte har økt betydelig, men kunnskapen om disse kvinnenes bakgrunn og skjebne er fortsatt svært begrenset.

Et hovedtrekk i undersøkelsen er at sammenliknet med menn i land utenfor Norden, kjøper finske mannfolk lite sex, sier Lammi-Taskula.

Undersøkelsen viser for øvrig at menn som kjøper porno i form av blader eller videofilmer, også kjøper sex av prostituerte i større utstrekning enn andre menn.
Bare en halv prosent av kvinnene som deltok i undersøkelsen, oppga at de hadde kjøpt sex i noen form.

(NTB)