- Hver tredje fange er hyperaktiv

Minst en tredjedel av norske fanger er hyperaktive, viser en fersk rapport fra Trondheim kretsfengsel. Utenfor murene er cirka to prosent av den voksne befolkningen hyperaktive. De færreste av de innsatte får behandling. - Strutsepolitikk, sier forsker bak undersøkelsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hyperaktivitet blant barn har lenge vært kjent og blir behandlet med sentralstimulerende midler som Ritalin og Dexamin. Begge inneholder amfetamin. Først i den seinere tida er vi blitt klar over at hyperaktivitet ikke er noe man automatisk vokser av seg, sier sjefpsykolog Kirsten Rasmussen.

Amfetamin-bruk

Sammen med kolleger står hun bak undersøkelsen ved Trondheim kretsfengsel.Tallene er trolig de samme i fengsler andre steder i Norge.

- Vi fant at mer enn halvparten av de innsatte hadde ADHD som barn og at mer enn en tredjedel hadde med seg symptomene inn i voksen alder. Flertallet bekreftet at de hadde et problem med stoff- eller alkoholmisbruk, og noen av dem kunne fortelle at de bruker amfetamin som selvbehandling, sier Rasmussen.

- Strutsepolitikk

Reglene for hvem som skal få medisiner som inneholder amfetamin, er strenge. Selv om Statens helsetilsyn har åpnet for medisinering av voksne, stilles bestemte krav.

- Det er klart at lista for behandling skal ligge høyt, men kanskje ikke så høyt at det blir umulig å nå fram i systemet? spør Rasmussen.

- Så lenge du verken skal være rusmisbruker eller kriminell for å få behandling med sentralstimulerende midler, sier det seg selv at det i praksis er vanskelig for innsatte å få medisiner. Det virker også som om de ansvarlige myndighetene ikke har tatt disse spørsmålene på alvor. De har stukket hodet i sanda i håp om at problemet skulle løse seg selv. Det er likevel ingenting som tyder på at strutsepolitikken fører fram, sier Kirsten Rasmussen.

- Dette var oppsiktsvekkende tall for meg.

Hvis problemet er så omfattende som undersøkelsen fra Trondheim viser, bør vi se nærmere på dette, sier leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Roar Øvrebø.

- Det er først og fremst et problem som sorterer under helsetjenesten, men det er klart at også vi er opptatt av at innsatte skal få det helsetilbudet de har krav på.