Hvileskjær?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I gårsdagens leder reiser Aftenposten spørsmålet om statskirkens plass i et flerkulturelt samfunn. Lederen er slett ikke preget av den klarhet saken fortjener, men nevner to alternativer: fristilling av det verdslige samfunn fra enhver tilknytning til en religion, eller å gi flere religioner offisiell status. Spørsmålet er: Er alternativ én i samsvar med formålsparagrafene for avisa eller eieren, Tinius-stiftelsen Blommenholm Industrier? Og når det gjelder alternativ to: Tenker Aftenposten seg at staten skal godkjenne religioner alt etter hvor våre innvandrere kommer fra, slik at statens forhold til trossamfunnene så å si blir avhengig av Schengen-bestemmelsene?
  • Dagens Nyheter i Stockholm avskaffet visstnok helvete i en 2. leder en gang. Aftenpostens 2. leder i går virker mer som et trosmessig hvileskjær. Er vi vitner til et kompromiss i avisas redaksjon, eller kan vi snart vente et kraftfullt oppgjør med en statskirkeordning som tida for lengst har løpt fra?