Hvilken flyttetype er du?

Noen flytter fordi de skal gå på skole, de bytter jobb, partner eller har lyst på forandring. Andre flytter fordi de savner et sosialt nettverk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

UTFLYTTERE:

KARRIERE: Folk som flytter for å ta høyere utdanning. Har ofte bestemte interesser og bevissthet for høyere utdanning og relatert jobbtype. De fleste av disse flytter ikke tilbake. JOBB: Flytter for å ta videreutdanning på lavere nivå eller yrkesrettet utdanning. Trenger kvalifikasjonsheving for å få innpass i de faste helårsstillingene i kommunen. ARBEIDSLEDIGE: Har lavere utdanning og trives dårlig i det lokale arbeidsmarkedet. Flytter fordi de føler et negativt press fra hjemkommunen om å komme seg vekk.

INNFLYTTERE:

KARRIERE: Tenker på egen jobbkarriere før de flytter. Har ofte høyere utdanning, og tilknytning til helse, skole eller offentlig administrasjon. Ofte langdistanseflyttere, som bruker distriktsjobber til å opparbeide seg yrkeserfaring og kompetanse.
EVENTYRERE:
Har noen av de samme tilpasningene som karriereinnflytterne, men har ikke noe mål om å bygge seg opp en jobbkarriere. For eventyrerne er jobben mer et middel til å oppleve noe annet. LIVSSTIL: Er ofte par som i en ny fase i livet ønsker å forbedre kvaliteten på hverdagslivet. De vil ha et bedre bo- og nærmiljø, trygge oppvekstvilkår for barn, ønsker å bo utenfor byen, nærmere naturen, gjerne på et mindre sted.

TILBAKEFLYTTERE:

JOBB: Har stått i kø for å få en tilfredsstillende jobb i hjemmearbeidsmarkedet. MILJØ: Er ofte par som reduserer kravene til attraktive jobber for å oppnå andre verdier som: nærhet til familie og venner, kjente omgivelser og livsformer og bedret bo- og oppvekstmiljø. RETRETT: Flytter tilbake på grunn av brutte jobb-, utdannings- eller familieprosjekter. Ofte er det enslige, og enslige forsørgere, som flytter tilbake på grunn av mislykkete byprosjekter. (Kilde: NIBR)