Hvis Hagen fikk makta...

Dersom Carl I. Hagen gjør et brakvalg og blir Stortingets største parti, er det ingen konstitusjonelle regler som hindrer ham i å danne en mindretallsregjering, slik Christopher Hornsrud (Ap) gjorde i 1928. Men hvem blir i så fall Hagens statsråder? Hagens regjering

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har sett på mulighetene for en ren Frp-Regjering etter valget i 2001.

Valgforsker Frank Aarebrot utelukker ikke at Hagen ser for seg en slik mulighet. Hornsrud-regjeringen ble imidlertid felt på sin tiltredelseserklæring, og fikk bare et 18 dager langt liv.

Men det var like fullt en kraftfull markering og demonstrasjon av at datidas protestparti var i stand til å danne en regjering.

- Hornsrud-regjeringen skapte forutsetninger for seinere Ap-regjeringer. Den fortalte folk at Ap kunne styre. Tenk om Frpblir største parti ved valget. Det fins ingen krav i konstitusjonen om at en regjering skal ha Stortingets tillit. Hagen kan lage en Hornsrud-regjering. Om den bare varer i tre uker, har han bevist at han kan danne regjering, sa Aarebrot i et foredrag i Nordstrand Ap-lag denne uka.

Formelt riktig

Stortingets direktør Hans Brattestå gir Aarebrot rett:

- Rent formelt er det riktig. Men det krever at den som sitter som statsminister søker avskjed og råder kongen til å henvende seg til Hagen for å spørre om han vil påta seg oppdraget med å danne regjering.

  • Hvis den avtroppende statsministeren ikke ser seg i stand til å gi et entydig råd, vil han anbefale kongen å påkalle stortingspresidenten, som ikke skal be noen danne regjering, men være kongens øre inn i det politiske miljøet.

Parallelt vil det alltid pågå sonderinger som utkrystalliserer hva som er det mest bæredyktige alternativet.

- Men vil det ikke være naturlig at stortingspresidenten henvender seg til lederen for det største partiet?

- Det beror på det som kommer fram i sonderingene. Hvis det for eksempel dannes en troika av sentrumspartiene, og dette står som det mest levedyktige og sterke alternativet, vil det framstå som det mest naturlige å henlede kongens oppmerksomhet på denne muligheten.

- Det vil ikke være kurant for kongen å velge et annet alternativ enn det som avtroppende statsminister, eventuelt stortingspresidenten, tilrår. At kongen skal ha et selvstendig ansvar for å framskaffe et alternativ, vil jeg nesten avskrive i et parlamentarisk system. Så langt tar jeg avstand fra at man kan velge Hornsrud-modellen.

Uakseptabel

- Men er du enig med Aarebrot i at situasjonen har visse likhetstrekk?

- Det er en klar historisk parallell. Ap var i det gode selskaps øyne uspiselig og revolusjonært. Noe liknende er det med Hagen, sier Brattestå.

<B>STATSMINISTER?</B> Carl I. Hagen kan danne regjering i 2001 hvis Frp gjør et brakvalg.