Hvor mange drukner i år?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sommeren står for døren og det gjør også masse båt og badeliv, men med sommeren følger også dessverre en lang rekke drukningsulykker, både med og uten dødelig utfall. Norge ligger på toppen i den vestlige verden med drukninger sett i forhold til folketall. Mye av årsaken til dette er mangelen på svømmeopplæring i skolen.

For parallelt med at fokuset blir stadig sterkere på fysisk aktivitet i skolen, og med at flere og flere benytter fritid ved eller på vann, er det paradoksalt at svømmeopplæringen i skolen blir svært lite prioritert. For hvert år som går, er det titusenvis av barn som ikke får nødvendige svømmeferdigheter. Ikke bare er dette kritisk i forhold til å unngå drukning, skolene ødelegger også for den livsgleden det å kunne svømme gir.

I 2003 gjennomførte Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund (NSF) med hjelp av den gang MMI, nå Synnovate, en undersøkelse omkring svømmeferdigheter blant ti-åringer. Den gangen fant vi ut at bare 41% av disse ville klare å svømme 200 meter eller mer i en svømmehall. Vi ville gjerne kontrollere om regjeringens fokus på det å fylle vann i bassengene, hadde hjulpet på denne situasjonen. Derfor gjennomførte vi en ny undersøkelse nå i vår.

Den ga en liten bedring i resultatene, men fortsatt mener kun 49 % at de kan svømme 200 meter eller mer i et basseng.

Heldigvis har nok fokuset på stengte svømmehaller og drukningsulykker hatt en verdi. Også NSF sine kurs i svømmeopplæring for lærere har hatt virkning, men dersom vi tallfester dette på antall barn blir bildet noe annerledes. Hvert årskull i skolen utgjør rundt 60.000 barn. Når vi da ser at halvparten av disse ikke kan svømme 200 meter, så utgjør dette 30.000 barn pr. år! Dette er katastrofale tall.

Brorparten av dem som bor i landet vårt har en tilknytting til sjø eller vann. Svømming er derfor en livsnødvendig kunnskap. Vi har like mange drukningsulykker i Norge som i Sverige til tross for at de er dobbelt så mange i antall innbyggere. Men det finnes også positive årsaker til hvorfor det er viktig å kunne svømme. Svømming er en flott form for fysisk aktivitet, og undersøkelsen viser at det er et fag i skolen som både elever og lærere ønsker seg mer av (hvilke andre fag kan skilte med det?).

Svømming kan også utføres i alle aldre og uavhengig av stort sett de fleste funksjonshemninger. Svømming brukes også til rehabilitering av mennesker som har eller har hatt en lidelse. I tillegg gir det å være svømmedyktig et velvære for mennesker i kontakt med vann. Svømming er en basisferdighet som en kan dø av å ikke kunne.

I Læreplanen står det blant annet at «Etter 4. årstrinn skal eleven være svømmedyktig og trygg i vann.»

Da Utdanningsdirektoratet i 2007 gjorde en undersøkelse av hva skoleledere oppfattet som krav til svømmedyktighet, spriket svarene fra å ta noen tak og til opp i mot 1000 meter. Det samme direktoratet var også ansvarlig for et faglig utvalg bestående av dem selv, Norges Idrettshøgskole, Norges Livredningselsskap og Norges Svømmeforbund. Dette meget høyt faglige kompetente utvalget konkluderte med at for å være svømmedyktig må eleven kunne rulle uti på dypt vann, svømme 100 m på mage, stoppe og hvile (flyte på mage, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter, og deretter svømme 100m på ryggen.

Altså i sum 200 meter. Definisjonen er også i grunnleggende i samsvar med den de fleste andre land i Norden og Europa har.

Med så klare objektive målsettinger for kunnskapsoppnåelse bør man innføre en nasjonal prøve for alle i fjerde årstrinn med utgangspunkt i definisjonen over. Kunnskapsdepartementet har imidlertid foreløpig kviet seg for å høre på sitt eget nedsatte faglige utvalg når det gjelder definisjon på svømmedyktighet. Sannsynligvis fordi dette vil ha en stor økonomisk konsekvens for kommunene. Økonomien kommer altså foran livredning, fysisk aktivitet og velvære.

Nå er det er på tide at de nasjonale utdanningsmyndigheter begynner med tiltak for å presse de lokale myndigheter til å gi elevene det de faktisk har rett til i læreplanen.

Barn har rett til å lære å svømme.