Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Hvor mange flyktninger vil EU sende til Norge?

Den store strømmen av flyktninger til Europa har skapt en bitter strid om fordeling av ansvar mellom EU-landene som ennå langtfra er løst. Norge berøres.

FORMELEN: Denne matematiske fordelingsnøkkelen fra EU-kommisjonen skal avgjøre framtidig oppholdsland for de asylsøkerne som nå strømmer til Europa. Den er kanskje ikke det enkleste som verken flyktninger eller folk flest har lest. Viktig er den i alle fall.
FORMELEN: Denne matematiske fordelingsnøkkelen fra EU-kommisjonen skal avgjøre framtidig oppholdsland for de asylsøkerne som nå strømmer til Europa. Den er kanskje ikke det enkleste som verken flyktninger eller folk flest har lest. Viktig er den i alle fall. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU-kommisjonen, med støtte fra Tyskland og Frankrike, har foreslått en bindende fordelingsnøkkel for asylsøkere mellom medlemslandene. Forslaget ligger nå i Europaparlamentet til drøfting. Seinere kommer det til EU-rådet av stats- og regjeringssjefene.

Norge, som er med i Schengen-samarbeidet om åpne grenser og tilsluttet Dublin-konvensjonene, kommer til å føle følgene.

Kortsiktig
Innenriks- og justisministrene i EU klarte ikke mandag og toppmøtet av stats- og regjeringssjefene i EU klarte ikke onsdag å enes om en felles politikk for å ta imot asylsøkere. Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, uttrykte seg skuffet torsdag. Hun har fått med seg Frankrikes president, François Hollande, på å presse uvillige land i Øst-Europa. For første gang brukte man Lisboa-traktatens regel om å gjøre flertallsvedtak, i stedet for som før å lirke seg fram til enstemmige vedtak.

Men det er bare helt kortsiktige løsninger, kalt «frivillige», som man har fått vedtatt. Først gjaldt det å fordele 40 000 og så ytterligere 120 000 asylsøkere som allerede er i Hellas, Italia og Ungarn.

Langsiktig
Ungarn vil ikke være med på dette. De mener at de flyktningene de har fått inn er et gresk ansvar, fordi flyktningene først kom inn i EU til Hellas. Så, hva som skal skje med det antallet som skulle fordeles fra Ungarn til andre land er helt uklart.

- Jeg er dypt overbevist om at det Europa trenger, ikke bare er en enkelt fordeling av flyktninger, men en mye mer langsiktig prosess for å fordele flyktninger på en rettferdig måte mellom medlemslandene, sa Merkel.

Dublin
Forslaget fra EU-kommisjonen er et forslag til endring av Dublin-konvensjonene. Kommisjonen ønsker et lovverk for å fordele asylsøkere mellom landene ved framtidige kriser. Man ønsker ikke omkamp om å fordele ansvaret hver gang.

Fire land utenfor EU som har sluttet seg til Dublin-konvensjonene, nemlig Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, må enten godta dette eller tre ut av Dublin-samarbeidet, foreslår EU-kommisjonen.

Innfløkt formel
Den matematiske formelen for fordeling av asylsøkerne mellom landene kan sikkert skremme vannet av de som ikke elsket matematikk over alt annet i skolen. Og det spørs om noen av medlemmene i EU-kommisjonen klarer å lese den. Men de har nok fått noen dyktige rådgivere til å sette den opp og forklare hva den betyr før de kom med forslaget.

Etter forslaget skal asylsøkerne fordeles etter følgende regel:

a) Folketallet skal veie 40 prosent. Jo flere innbyggere et land har, desto flere skal det ta imot.

b) Brutto nasjonalprodukt skal veie 40 prosent. Jo større økonomi et land har, desto flere skal det ta imot.

c) Gjennomsnittlig antall asylsøkere de siste fem år per million innbyggere skal veie 10 prosent. Her gjelder omvendte verdier: Jo flere man allerede har tatt imot, desto færre nye skal landet ta imot. Og her gjelder et tak: Vekta av asylsøkere kan ikke være større enn 30 prosent av samlet vekt for folketallet og brutto nasjonalprodukt.

d) Andel arbeidsløse skal veie 10 prosent. Her gjelder også omvendte verdier. Jo større andel arbeidsløse et land har, desto færre asylsøkere skal man ta imot. Også her gjelder et tak: Vekta av arbeidsløse kan ikke være større enn 30 prosent av samlet vekt for folketallet og brutto nasjonalprodukt.

Statistikeren Steinar Tamsfoss har hjulpet Dagbladet til å regne ut hva som ville bli Norges ansvar dersom forslaget fra EU-kommisjonen blir vedtatt og dersom Norge velger å godta de nye reglene.

Folketall
Samlet folketall i Norge 1. januar 2015 var 5 165 800. Dette skal deles på antall innbyggere i de 28 medlemslandene i EU og de fire tilsluttede landene, som, ifølge EU-kommisjonen, er 521 959 960.

Folketallet utgjør 0,9897 prosent av folketallet i de 32 landene, som av EU-kommisjonen kalles «EU+». Vekta blir 0,99 prosent.

Økonomi
Norges verdiskaping (BNP) anslås i 2015 til 3 150,3 milliarder kroner. Det tilsvarer 340 942 millioner euro etter nåværende vekslingskurs. Samlet BNP i de 32 landene er 14 854 924 millioner euro, ifølge EU-kommisjonens regnestykke.

Norges økonomi utgjør da 2,2951 prosent av den samlede økonomien i «EU+». Vekta blir 2,30 prosent.

Asylsøkere
Antall asylsøkere i Norge de siste fem år er 52 365, ifølge Eurostat. Det gir et årlig gjennomsnitt på 10 473. Dette gir Norge 2 095 asylsøkere per million innbyggere.

På dette punktet gjelder inverterte (omvendte) verdier, så vi deler 1 med 2 095 og får 0,000477. Summen av den tilsvarende inverterte verdien for alle de 32 landene er 0,14831. Når vi deler Norges tall med tallet for «EU+» får vi da 0,32 prosent for vekta av asylsøkere.

Denne kan ikke, ifølge forslaget fra EU-kommisjonen, utgjøre mer enn 30 prosent av de samlede vektene av folketall, som var 0,99 prosent for Norge, og økonomi, som var 2,30 prosent, til sammen 3,29 prosent.

Derfor gjelder dette taket ikke for Norge. For Norges del blir vekta av asylsøkere stående på 0,32 prosent. Norge har altså i forhold til både folketall og økonomi hittil tatt imot sin rimelige andel av asylsøkerne i Europa de siste fem år.

Arbeidsledige
Andel arbeidsledige er 3,6 prosent, oppgir Statistisk Sentralbyrå (SSB). På dette punktet gjelder også invertert verdi. Vi deler 1 med 3,6 og får 0,2777778. Summen av den samme verdien for arbeidsledige i alle de 32 landene oppgis av EU-kommisjonen til 4,345698. Når vi deler verdien for Norge med verdien for alle 32 land får vi 6,39 prosent.

Men her gjelder taket for Norge. Vektene av folketall og økonomi, som vi så ovenfor, var til sammen 3,29 prosent. Norge har veldig få arbeidsledige i forhold til de andre europeiske landene og fikk derfor et stort tall i dette tilfellet. Dette ville ha gitt Norge en større andel asylsøkere å ta imot. Taket setter denne vekta til 30 prosent av vektene for folketall og økonomi. Derfor settes vekta for arbeidsledige ned til 30 prosent av 3,29 prosent, altså 0,99 prosent.

Norge får
EU-kommisjonen ville nå fordele 120 000 asylsøkere etter denne fordelingsnøkkelen.

For Norges del skulle folketallet telle 40 prosent av 0,99 prosent, økonomien telle 40 prosent av 2,30 prosent, antall asylsøkere telle 10 prosent av 0,32 prosent og andel arbeidsledige telle 10 prosent av 0,99 prosent.

Regnestykket gir Norge 1,447 prosent. Fordelingsnøkkelen som EU-kommisjonen foreslår gir altså Norge en andel på 1,45 prosent av de asylsøkerne som kommer til de 32 europeiske landene.

Av 120 000 asylsøkerne ville Norge få tildelt 1740.

Gjenstående asylsøkere
Etter dette regnestykket fra EU-kommisjonen ville ikke alle asylsøkerne være fordelt. Av de 120 000 personene ville det gjenstå 17 199. De skal fordeles bare etter folketall og økonomi, som skal telle likt. For Norge var folketallet 0,99 prosent og økonomien 2,30 prosent av «EU+», som sammenlagt og delt på to blir 1,645 prosent.

Det gir ytterligere 283 asylsøkere, altså i alt 2 023.

Flere kommer
Dette er bare et regnestykke foreløpig. Inngangstallene, for folketall, økonomi, tidligere mottatte asylsøkere og andel arbeidsløse vil forandre seg framover. Men dette er altså den foreslåtte nøkkelen for fordeling som er ment å gjelde framover.

Det vil komme flere flyktninger til Europa, det er så godt som alle enige om. Dersom det kommer ytterligere 200 000 vil Norge måtte ta imot 3 360 nye, ifølge denne fordelingsnøkkelen. En ny halv million flyktninger vil gi Norge 8 400, og om det kommer en million flere vil Norges andel bli 16 800 av dem.

Hvor mye er det? 16 800 nye innbyggere ville utgjøre en vekst i folketallet på 3,25 promille i Norge.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!