- Hvor skal dette ende?

Lønningene vil stige med 5 eller 5,8 prosent neste år. Prisene vil stige med 2,8 eller 3 prosent. Ledigheten stiger igjen, eller synker videre? Usikkerheten er stor om utviklingen i norsk økonomi. Men én ting er sikkert: Lånerenta vil stige. Statistisk sentralbyrå tror den vil bli 7,3 prosent i gjennomsnitt neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økonomene har problemer med å fortelle oss hvordan vi vil få det neste år. Utviklingen i år 2000 og utover tør de ikke engang sette tall på. Usikkerheten om politikernes styringsevne og -vilje smitter over på prognosemakerne. Statistisk sentralbyrå (SSB) garderer seg derfor og presenterer to utviklingstrekk. Begge skiller seg vesentlig fra Finansdepartementets og Norges Banks analyser.

Usikkerheten skyldes først og fremst at det er vanskelig å spå eksakt om de tyngste økonomiske drivkreftene:

Aktiviteten i oljesektoren og utfallet av neste års lønnsoppgjør. Det har politikerne bare begrensede muligheter til å påvirke.

Støvsugd

Går det som administrerende direktør i SSB Svein Longva helst tror, reduseres investeringene i oljesektoren med hele 16,5 prosent neste år. Det vil redusere presset i arbeidsmarkedet, og gjøre det lettere å holde lønnsøkningen nede på fem prosent. Da vil temperaturen i norsk økonomi synke noe. Det vil bli færre nye jobber enn det har blitt i 1996, 97 og i 98. Men det vil passe utmerket; ifølge SSB er arbeidsmarkedet nå nesten støvsugd. Det er ikke stort mer arbeidskraft å hente.

Supertanker

Økonomien oppfører seg nesten som en supertanker. Den siger framover med stor kraft.

Boligen din vil for eksempel øke sin verdi med 7,3 prosent neste år. Boliginvesteringene totalt vil øke med formidable 15,9 prosent.
Det skal derfor betydelig krefter til for å skifte kursen.

Og dersom oljeselskapene overrumpler politikerne nok en gang og opprettholder aktiviteten i Nordsjøen, blir bildet et annet. Da blir det ny lønnsfest, med anslått årslønnsvekst på 5,8 prosent - som i år. Ledigheten vil synke fra 3,5 prosent til 3,0 prosent.

- Dramatikken omkring revidert nasjonalbudsjett er politisk overspill. I den store sammenhengen er det småsummer politikerne slåss om, sa Longva da han presenterte sin konjunkturoversikt på grunnlag av første kvartal i går.

For snille

Han understreket at budsjettbehandlingen har langsiktige virkninger, fordi tallene viser at den økonomiske veksten i Norge ikke kan fortsette på samme måte som nå.

Striden mellom regjeringspartiene og opposisjonen dreier seg om innstramninger på 2,5- 3 milliarder kroner i et budsjett på ca. 500 milliarder. Byrået har da heller ikke lagt inn regjeringens forslag til økt el-avgift i sine prognoser.

Spørsmålet er likevel om SSBs analyser er for snille. Et anslag for lønnsveksten på 5 prosent neste år betyr at de kommuneansatte må godta et nulloppgjør. De har allerede et overheng fra årets lønnsoppgjør på 4,3 prosent. Med en forventet lønnsglidning (noe man ikke forhandler om) på 0,65 prosent er potten fordelt allerede!

I staten og privat sektor er lønnsoverhenget mindre, men likevel så stort at det vil oppleves som smalhans å være lønnsforhandler neste år.

Norges Bank anslo allerede i vinter at lønnsveksten neste år vil bli på seks prosent. Etter tidenes lønnsfest i offentlig sektor er det sannsynlig at anslagene øker når Kjell Storvik skal presentere nye tall om en ukes tid.