Hvor tilregnelig er Breivik?

Rettspsykiaterne er like sikre som de er uenige

STRIDENS KJERNE: Retten sitter nå med to grundige rettspsykiatriske undersøkelser. Begge er faglig godkjent, av samme kommisjon. Den ene sier at Breivik var rettslig utilregnelig den 22. juli, den andre sier at han var tilregnelig. Svært kvalifiserte rettspsykiatere kan altså på en fullt ut faglig kvalifisert måte komme til totalt forskjellige konklusjoner.
Foto: Heiko Junge / Scanpix
STRIDENS KJERNE: Retten sitter nå med to grundige rettspsykiatriske undersøkelser. Begge er faglig godkjent, av samme kommisjon. Den ene sier at Breivik var rettslig utilregnelig den 22. juli, den andre sier at han var tilregnelig. Svært kvalifiserte rettspsykiatere kan altså på en fullt ut faglig kvalifisert måte komme til totalt forskjellige konklusjoner. Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har tatt sin tid, men i dag kom meldingen fra rettspsykiatrisk kommisjon. De tar  tilleggserklæringen til den andre rettsmedisinske undersøkelsen av Breivik «til etterretning». Det skal bety at undersøkelsen er godkjent.

Kommisjonen ber likevel om at de psykiaterne Aspaas og Tørrissen spesifikt drøfter noen problemer når de skal vitne i juni. Undersøkelsen til de to første psykiaterne godkjente kommisjonen uten tilleggsrapport og uten en slik oppfordring.

Dermed sitter nå retten med to grundige rettspsykiatriske undersøkelser. Begge er faglig godkjent, av samme kommisjon. Den ene sier at Breivik var rettslig utilregnelig den 22. juli, den andre sier at han var tilregnelig. Svært kvalifiserte rettspsykiatere kan altså på en fullt ut faglig kvalifisert måte komme til totalt forskjellige konklusjoner. Vanligvis har en rett bare en uttalelse. Den blir til vanlig tillagt stor vekt.

Situasjonen retten nå har kommet i kan ha tre årsaker: Enten er rettspsykiatere mer uenig i sine premisser og faglige vurderinger enn vi tidligere har trodd. Eller så er Anders Behring Breivik et tilfelle utenfor vanlige kategorier. Eller så har to av de fire psykiaterne simpelthen tatt feil.

Hvis det første er tilfelle, er det urovekkende for rettsikkerheten: Da kan tilregnelige mennesker tidligere ha gått fri, eller utilregnelige sitte fengslet. Da må måten samfunnet og rettsvesenet bruker rettspsykiatere tas opp til ny vurdering etter denne saken.

Hvis det andre er tilfelle, er Brevik et så spesielt tilfelle at psykiaternes diagnostiske apparat ikke kan gi et anvendelig svar på spørsmålet om tilregnelighet eller ikke tilregnelighet. Da må retten komme til sin egen konklusjon. Retten har jo ikke anledning til å melde pass.

De fleste diagnoser må nødvendigvis være sekkeposter for en gruppe individer med et visst antall felles trekk eller problemer. Da virker det ikke urimelig å anta at det finnes noen enkeltindivider som ikke passer godt nok i noen diagnose. Men når skyldspørsmålet skal avgjøres  er rettsvesenet enda mer reduktivt. Retten kjenner bare to kategorier: tilregnelig eller ikke tilregnelig i gjerningsøyeblikket. En gjerningsmann kan ikke være litt skyldig. Da kan han heller ikke være litt tilregnelig.

Hvis det tredje er tilfelle, at noen har tatt feil, kan ett av tre skje: En eller to psykiatere kan komme til at de har feilvurdert Breivik og i lys at seinere informasjonen skifte mening om Breiviks tilregnelighet den 22. juli. Det kan de gjøre. Rapporten er ikke siste ord. Det er derfor de nå sitter i retten for å vurdere Breivik.

Dersom ingen skifter mening, kan retten selv komme til at det foreligger overbevisende argumenter for et det ene eller andre psykiaterparet tar feil, og se bort fra deres rapport.

Eller så kan retten som et resultat av de sprikende vurderingene konkludere med at det ikke er sikkert nok at Brevik er tilregnelig. Da må han kjennes ikke strafferettslig ansvarlig.

Da vil saken bli anket, og det er ikke lett å si hvordan lagmannsretten skal komme til større klarhet i spørsmålet om Breiviks tilregnelighet. De kan vanskelig hyre inn nok et sett med rettspsykiatere.

Det eneste menneske som virket uberørt under vitnemålene i retten i dag var Breivik. Det han var opptatt av at flere av vitnene var mer aktive i AUF enn retten kanskje hadde fått inntrykk av. Det virker som han mener at det har betydning i en sak der han er tiltalt for Norgeshistoriens største massedrap.

Forøvrig er han  svært engasjert i om han ikke snart igjen får en time til å snakke selv. Da vil han snakke om slikt han er opptatt av. De bunnløse smerter og store skader, den sorg og de tap han har påført så mange, viser han ingen evne til, eller tegn på, å bry seg om.