Hvordan har det blitt sånn?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De færreste kan vel si seg uenig i at det finnes en ubalanse i verden i dag. Forskjellen mellom fattig og rik øker, klimaet forandrer seg, mennesket utrydder stadig flere arter, psykiske lidelser er på fremmarsj i vesten og listen bare fortsetter.

Hvor kommer så denne ubalansen fra? I grove trekk tror jeg at man kan forklare det ved å se på de store linjene gjennom historien. I det siste har jeg lest en bok av en amerikansk filosof ved navn Ken Wilber, som har tenkt mye på dette.

Han deler opp historien i epoker som grovt sett kan beskrives som:

Den tiden vi var menneskeaper biologisk sett like som nå men uten språk og kultur. (200 000-70 000 år f.kr)

Jegersamler kulturer (steinalder kulturer med fokus på shamanisme, 70 000-9000 f.kr)

Jordbrukssamfunnet (9000 f.kr-1700)

Industrisamfunnet (1700-1960)

Informasjonssamfunnet (1960-…..?

?.............

Nesten uten unntak har alle kulturer og samfunn på jorden vært mannsdominert, særlig i vesten. Dette mener Wilber henger sammen med vi som art beveget oss bort fra å være et jeger/samler folk til å begynne med jordbruk.

Før jordbrukssamfunnet var både kvinnene og mennene opptatt med å skaffe til veie føde og mye tyder på at det var kvinnene som brakte inn mest mat i form av frukt og bær o.l mens mennene ofte kunne komme tomhendt hjem fra jakt.

På det åndelige planet var mennesket knyttet mye nærmere naturen og særlig naturens fruktbarhet stod svært sentralt i menneskets verdensbilde. Det finnes en rekke eksempler på at før istiden var det kvinnens fruktbarhet som stod i sentrum for menneskets tilbedelse. En av de alle eldste stein skulpturene man kjenner til som tilber det kvinnelige er Venus av Willendorf og er mellom 22-24 tusen år gammel.

Forandringen fra et jeger/samler samfunn til et jordbrukssamfunn, førte til at fysisk styrke fikk en mye mer sentral rolle i vår evne til å fø oss. Arbeidet med å pløye jorden var hardt arbeid og kvinner hadde en større sjanse for å abortere, noe som førte til at dette naturlig nok ble en oppgave som ble forebeholdt mannen Dermed ble den mannens fysisk styrke høyt verdsatt fordi den innebar at mennesket fikk tilgang på matmengder som vi tidligere ikke hadde hatt.

Ettersom introduksjonen av jordbruk gjorde at vi kunne fø oss selv på en helt ny skala, fikk man også frigjort personer vekk fra matsanking til andre oppgaver som krigere, presteskap og andre spesialiserte roller. Dette gjorde at kulturer og avanserte samfunn vokste raskt frem. Mannens opphøyde rolle ble forsterket gjennom de nye samfunnsstrukturene som vokste frem.

Ettersom det ikke fantes noen lover og regler utover det kongen eller stammehøvdingen satte, var det naturligvis en rekke konflikter mellom ulike samfunn. Mannens fysiske styrke var i så måte helt sentral i samfunnets evne til å forsvare seg eller angripe andre.

På det åndelige planet vendte samfunnet med presteskapet i fronten seg bort fra å tilbe det kvinnelige til å tilbe det mannelige. I alle de gamle mytologiene var det alltid en mann som var den øverste, Odin, Zevs, Jupiter og etter hvert fikk vi jødedommen, kristendom, Islam som alle tilba herren. Helt opptil ganske nylig i historien ble kvinner i vesten brent på bålet som hekser dersom de uttrykte seg selv og det kvinnelige (Yin). Selv i dag blir kvinner steinet til døde, kun fordi de er kvinner og ikke en mann.

Historien viser altså klart at mennesket har satt mannen i sentrum og dermed og også de stereotypiske mannlige egenskapene. I Østen finner vi konseptet om Yin-Yang symbolet. Det kan brukes til å beskrive egenskapen eller det karakteristiske ved noe ved å vise hvordan det forholder seg til noe annet.

I henhold til taoist filosofi sier man at mannen domineres av Yang egenskaper, dvs den sorte delen av Ying/Yang symbolet.

Økonomen Bernard Lietar skriver i boken ”The Future of Money” om noen av egenskapene ved Yang symbolet som han mener er en direkte årsak til at vi har organisert samfunnet slik vi har gjort. Disse egenskapene har formet vår kultur, og dermed hvordan vi i grove trekk oppfatter og tolker verden.

• En opphøyet og fjern Gud (Kristendom, Jødedom og Islam)

• Et drivende ønske om å etablere sikkerhet

• Konsentrert makt (konge, statsmininister, sjef)

• Hierarki

• Konkurranse

• Rasjonalitet, analytisk

• Logisk, lineært

• Årsak virkning

• Man kan forstå alt ved å forstå delene av et system

• Større er bedre

• Teknologi dominerer

Disse egenskapene har vi som kultur fokusert på i flere tusen år, og det har bidratt til at vi har fått det samfunnet vi har i dag med alle de fantastiske og ikke fullt så fantastiske egenskapene vi ser rundt oss. Min påstand er at de dårlige egenskapene ved samfunnet vårt skyldes det ensidige fokus på Yang kvaliteter. Det har ført til at verden er i en ubalanse politisk, økonomisk, økologisk og spirituelt. Dersom vi fortsetter i det sporet vi er på nå, vil vi før eller siden sage av grenen vi sitter på. Vi kan ikke fortsette å behandle jordens ressurser som om de var grenseløse.

Dersom vi skal ha en verden som kan huse oss også i fremtiden, må vi som kultur og enkelmennesker begynne å skjerpe oss og aktivt oppsøke og utfolde Yin kvaliteter.

Bernard Lietar ramser opp følgende Yin kvaliteter.

• Gud finnes i alle ting

• Evnen til å leve med usikkerhet

• Gjensidig tillit

• Likhet

• Samarbeid

• Intuisjon, empati

• Paradoks, ikke lineær

• Synkronisering

• Helheten forklarer enkelt delen

• Lite er vakkert

• Mellommenneskelige egenskaper dominerer

Det er viktig å merke seg at det er overhodet ikke noe galt med Yang kvaliteter. De har gitt oss opplysningstiden som frigjorde oss fra religiøse dogmer, vitenskap, demokrati, slutt på slaveri, kort sagt store deler av det som fungerer som en grunnmur i vårt moderne samfunn.

Prinsippet om individets frihet og verdi. Dette er svært positivt og vi skal selvsagt ikke slutte å fokusere på utvikle Yang kvalitetene ytterligere.

Men, som alt annet i universet, må man alltid bestrebe etter å finne harmoni med helheten.

Et ensidig fokus på Yang kvaliteter er ikke godt nok for å opprettholde en bærekraftig sivilisasjon. Vi er nødt til å begynne å fokusere på Yin kvaliteter slik at vi kan gjenvinne balansen.

Uten denne balansen, vil vår kultur og sivilisasjon gå til grunne slik historien har vist oss en rekke eksempler på. Vi må derfor begynne å tenke grønt eller dø ut!

TILLEGG: