- Hvordan kan vi vite at 10 hester vil få det bedre enn 17?

Stortingsrepresentant vil ha fortgang i Bunes-saken. Og et svar om begrunnelsen.

 KREVER RASK HANDLING:  Stortingsrepresentant Torgeir Trældal forventer rask effektuering av Mattilsynets vedtak om maks 10 hester på Bunes gård - og en forklaring fra landbruksministeren om hva som ligger bak vedtaket. FOTO: TORBJØRN BERG/DAGBLADET.
KREVER RASK HANDLING: Stortingsrepresentant Torgeir Trældal forventer rask effektuering av Mattilsynets vedtak om maks 10 hester på Bunes gård - og en forklaring fra landbruksministeren om hva som ligger bak vedtaket. FOTO: TORBJØRN BERG/DAGBLADET.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Stortingsrepresentant Torgeir Trældal, som nå har opp det omstridte hesteholdet på Bunes gård ved Tromsø med landbruksminister Lars Peder Brekk for fjerde gang, forventer at Mattilsynet på fredag effektuerer sitt eget vedtak om at familien Dybwad Ryeng bare skal få ha 10 hester.

Samtidig har Trædal bedt statsråden - som er Mattilsynets øverste sjef - om et skriftlig svar  på hvordan Mattilsynet har kommet fram til dette vedtaket og hvilke garantier som blir gitt for at dyrevelferden på gården blir bedre med færre dyr.

Her kan du lese Mattilsynets selvkritikk i denne saken og deres egne rapporter om inspeksjonen på den omstridte hestegården.

- Hvordan kan Mattilsynet tro eller vite at 10 hester får det bedre enn 17? Den eneste konkrete begrunnelsen jeg kan lese meg fram til i Mattilsynets vedtak er en henvisning til brannforskriftene. Og det kan ikke være godt nok grunnlag for en totalvurdering om dyr har det bra, sier Trældal til Dagbladet.

Vant til å redde dyr I det sivile er Trældal brannmann, og han har vært med å redde mange dyr i kritiske situasjoner. Og i brannmanninstruksen har Trældal og kolleger denne prioriteringen i redningsaksjoner: 1. mennesker, 2. dyr og 3. andre verdier.

 INSPEKSJON:  Fra Mattilsynets inspeksjon på Bunes gård 25. april i år. Foto: Mattilsynet.
INSPEKSJON: Fra Mattilsynets inspeksjon på Bunes gård 25. april i år. Foto: Mattilsynet. Vis mer

- Det sier sitt om hvor høy prioritering dyrs ve og vel har, sier stortingsrepresentanten, som er Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann.

- Har du noen personlig oppfatning av forholdene på Bunes gård?

- Hvis bildedokumentasjonen jeg har sett fra ulike tidspunkter, har det vært dårlig dyrevelferd der.

Rettsstatens prinsipper Regiondirektør Torkjell Andersen i Mattilsynet i Troms og Finnmark har tidligere sagt til Dagbladet at flere bekymringsmeldinger mot gården ikke har gitt grunnlag for Mattilsynet til å gripe inn etter inspeksjoner og ut fra dyrevernlovens minimumskrav.

Han minner om at også Mattilsynet må handle ut fra rettsstatens prinsipper - med referanse til hesteeieres rettsvern.

- Hva er ditt forhold til dyreeieres rettsvern, Trældal, som representant for partiet for lov og orden?

- Jeg tar det som en selvfølge at eiernes rettssikkerhet blir ivaretatt - også her. Det er veldig ulik praksis i dyrevernsaker rundt om i landet , og mye taler for at denne saken fra Tromsø vil skape presedens for framtiden.

- Derfor må det komme en skikkelig begrunnelse for hvordan Mattilsynet har kommet fram til sitt vedtak, sier stortingsrepresentanten fra Nordland.

Når Bunes-saken er avklart varsler han flere kritiske spørsmål om Mattilsynets jobb.

Hørte ikke på veterinær - Nylig ble jeg kontaktet av en fortvilet veterinær som hadde varslet Mattilsynet i Oslo om parasitter på rumenske gatehunder, som kan være livsfarlige for mennesker. Saken ble bokført som et C-problem, som betyr ingen fare. Jeg er som sagt brannmann, ikke veterinær eller lege. Det er såvidt jeg vet ikke landbruksministeren heller.

 FØLL I:  Et av årets føll på Bunes gård under Mattilsynets inspeksjon 25. april i år. Foto: Mattilsynet.
FØLL I: Et av årets føll på Bunes gård under Mattilsynets inspeksjon 25. april i år. Foto: Mattilsynet. Vis mer

- Ved et enkelt google-søk kunne jeg lese at disse parasittene hadde tatt livet av mennesker. Jeg kontaktet landbruksministeren en torsdag, og han må åpenbart ha tatt saken opp direkte med Mattilsynet. For allerede søndag dukket helsemyndighetenes advarsel mot denne parasitten opp i avisene.

- Jeg kan med beste vilje ikke skjønne hvorfor en reaksjon fra en brannmann, stortingsrepresentant og landbruksminister med annen yrkesbakgrunn må til for å gjøre noe med veterinære og medisinske opplysninger som Mattilsynet hadde fått to uker før, sier stortingsrepresentant Torgeir Trældal. 
 

 FØLL II:  Et annet av årets føll på Bunes gård under Mattilsynets inspeksjon 25. april i år. Foto: Mattilsynet.
FØLL II: Et annet av årets føll på Bunes gård under Mattilsynets inspeksjon 25. april i år. Foto: Mattilsynet. Vis mer