Hvordan skal du stoppe volden, Aure?

Justisminister Aud-Inger Aure lover å intensivere kampen mot gatevold. Men hun legger ikke fram strakstiltak. - Dessverre kan vi ikke garantere oss mot gjentakelse av det som skjedde i Rosenkrantz' gate natt til lørdag, sier hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Så dere har ikke kontroll på utviklingen?

- Både ja og nei. Vi skal intensivere kampen mot gatevolden, men vi må være realistiske. Personer som går rundt som udetonerte bomber, og i tillegg er beruset, kan vi ikke kontrollere. Det er en grense for hvor mye myndighetene alene kan oppnå. Hadde vi en fasit, ville vi for lengst ha kommet med den. Dersom noen har realistiske løsninger er jeg åpen for nye forslag, sier hun.

- Hvordan skal du stoppe volden?

- Jeg har dessverre ingen trylleformel. Jeg skjønner godt at folk blir skremt og roper på strakstiltak. Dette er en sak jeg er svært opptatt av. Jeg har blant annet tatt initiativ til et møte med Oslo politidistrikt og Oslo kommune.

- TV-overvåking kan bli en realitet?

- I utgangspunktet stiller jeg meg ikke negativt til overvåking av Oslos gater. Jeg ser at dette kan være en metode som har litt uheldige signaler, men det er absolutt verdt å vurdere dette sterkt i og med at situasjonen er blitt som den er.

- Noen vil ha strengere straffer og skjerpet våpenlov?

- Jeg har tro på strengere straffer, men vi har allerede vide strafferammer. Det er opp til domstolene å ta vurderingene. Dessuten har vi nylig økt strafferammen på besittelse av våpen på offentlig sted. En skjerpet våpenlov kan være et element, men det hjelper lite med en streng lov når folk har mistet respekt for den.

De 15 siste årene har byrådsledere, statsministrer, politimestrer og fem justisministrer snakket om voldsproblematikken i Oslo. De fleste har lovet mer politi i gatene.

- Hendelser som det vi oppleve natt til lørdag kan vi aldri garantere oss mot, uansett hvor mye politifolk som er i nærheten. Det har de siste årene blitt flere politifolk i gatene, og Oslo-politiet har fått økte ressurser, svarer justisministeren.

- Men har det skjedd noe?

- Ja, det gjøres svært mye i mange ledd. Blant annet har politiet hatt voldsforebyggende prosjekter i alle de større byene, hvor det er dokumentert gode resultater. Dette gjelder også i Oslo.

- Departementet jobber også tett opp imot andre departement. Vi har startet kriminalforebyggende arbeid på skoler. Her er det politiet i de enkelte politidistrikt som gjør en god jobb. Vi har et kriminalforebyggende råd som er i full sving med flere konkrete prosjekter, og Kriminalomsorgen gjør en god jobb med å hindre tilbakefall.

- Prosjektene tar så lang tid?

- Det tar ikke lang tid, men en del prosjekt må få virke en stund. Vi ser resultater, men de tragiske enkelthendelsene ødelegger bildet.

- Har du vært ute i Oslo-natta?

- Nei, jeg har ikke det. Jeg føler at jeg har såpass kontakt med virkeligheten at jeg får dannet meg et bilde av situasjonen, svarer Aure, som ikke kan delta på «:stopp volden»-markeringen utenfor Snorre Kompagniet i morgen kveld. Men hun vil sende noen fra Justisdepartementet.

- Ville du grepet inn dersom du tilfeldig havnet midt opp i en voldsepisode?

- Hadde barn eller eldre vært offer ville jeg gjort det, men hvis det dreide seg om en gruppe av voksne menn ville jeg kontaktet politiet.