- Hvorfor tar unge homofile livet sitt?

I en ny rapport kartlegges årsakene til hvorfor selvmordstanker er sju ganger vanligere blant homofile enn i befolkningen for øvrig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mange lesbiske og homofile opplever at homomiljøene preges av stereotypier, vellykkethetspress, fokus på sex, annerledeshet og kynisme.

Den alarmerende høye forekomsten av selvmordstanker og selvmordsforsøk blant unge homofile og lesbiske har fått Kirkens SOS og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) til å samarbeide om rapporten «Homofile og selvmordsforebygging». Den er basert på dybdeintervjuer med 408 lesbiske og homofile landet rundt. Der kommer det fram at mange isolerer seg i redsel for å bli avslørt. Mange frykter samfunnets reaksjoner, som diskriminering og vold, men vel så viktig er frykten for reaksjonene fra familie og venner.

Rapporten avdekker at savnet etter å få egen familie ikke bare gjelder eldre homofile og lesbiske. Troen på en familie er sviktende også blant de unge, og det oppleves sårt.

Stort press

Presset fra homomiljøene til å være young, gay and proud oppleves stort, og når man skammer seg over legningen, kommer skammen over å skamme seg i tillegg.

Særlig kvinner beskriver miljøene som preget av sladder, intriger og baksnakking. I tillegg oppfattes homomiljøene som sammensveisede, overflatiske og ekskluderende. Man må være tøff og pågående for å komme inn, sier mange. Kravene om vellykkethet oppleves som sterke og rammene snevre for hva det vil si å være vellykket homofil og lesbisk.

Mange beskriver at for å passe inn i homomiljøer må man som gutt ha knekk i håndleddet og skrulle, mens man som jente har uskrevne krav om ikke å se feminin ut. Homomiljøene blir sett på som sjekkesteder, og som sexfikserte. Det er særlig menn, framgår det av rapporten, som er utsatt for fokuset på sex, utseende og det å være ung.

Flere peker på at dette gjør det vanskeligere å forstå og støtte den homofile:

«Mamma så på homoparaden på TV, og hun fikk sjokk. Hun tenkte på meg, og lurte på om det er sånn jeg er.»

Det øker også frykten for å komme ut av skapet ettersom de homofile frykter å bli satt i bås med noe de ikke kjenner seg igjen i.

Leder Tore Holte Follestad i LLH svarer:

- For meg er det sterkt at et innslag som Homoparaden vist på fjernsynet i noen minutter, er sterkere enn det faktum at vi har en homofil finansminister og stadig får flere positive rollemodeller å speile oss i. Rapporten tydeliggjør behovet for å få fram mangfoldet og normaliteten i det å være homofil eller lesbisk, sier han.

Seksuelle flyktninger

Follestad ser det som viktig å stoppe strømmen av seksuelle flyktninger til byene.

- Fortsatt er det slik at det er lettere å ha en annen seksuell legning i byene enn i bygdene. Vi må bli flinkere til å utvikle nettverk der folk bor. For altfor mange homofile står selve livet på vent, fordi de ikke våger å komme ut med hele seg. Det er viktig å ansvarliggjøre blant andre lærere, helsesøstre og leger slik at de kan være relevante samtalepartnere for ungdom, sier Tor Holte Follestad.

Internett, og særlig chatting, ser ut til å utvikle seg til å bli en viktig arena og samtalepartner for homofile og lesbiske, også i livskriser. Rapporten advarer mot dette, ettersom rådene kan være direkte skadelige, og at de fant aksept for til dels brutal avvisning av personer i vanskelige livssituasjoner.

Krisetelefoner oppleves i liten grad som et sted å få hjelp.

Generalsekretær Nora Blaasvær i Kirkens SOS svarer:

- Dette er et alvorlig signal for oss. Vi må synliggjøre Kirkens SOS i forhold til lesbiske og homofile. Mange har opplevd mye som ikke er godt i sitt møte med kirken. Vi ønsker å vise at vi omfavner hele mennesket, sier Blaasvær.