NY SJEF I TØFFE TIDER:  Svein Richard Brandtzæg overtar som konsernsjef i Hydro ASA etter Eivind Reiten. 
Foto: Heiko Junge  / SCANPIX
NY SJEF I TØFFE TIDER: Svein Richard Brandtzæg overtar som konsernsjef i Hydro ASA etter Eivind Reiten. Foto: Heiko Junge / SCANPIXVis mer

Hydro skriver ned verdien med 3,5 milliarder

- Vil sette oss i stand til å komme ut av finanskrisen som et sterkere selskap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hydro nedskriver med 3,5 milliarder kroner på grunn av svekkede markedsforhold og høye kostnader, noe som påvirker resultatet for 4. kvartal.

Nedskrivingene er et resultat av svekkede markedsforhold og høye kostnader på innsatsfaktorer, heter det i en pressemelding fra konsernet.

- Vi evaluerer kontinuerlig den krevende markedssituasjonen, og justerer driften vår i samsvar med markedsutviklingen. Tiltakene vi nå iverksetter vil forsterke vår konkurranseposisjon i den globale aluminiumsindustrien og sette oss i stand til å komme ut av finanskrisen som et sterkere selskap, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.


Berører aluminium
Om lag 1,4 milliarder kroner av nedskrivingene vil gjelde anleggsmidler innen aluminiumsområdet. Hovedsakelig berører dette primæraluminiumsverket Neuss i Tyskland, samt det deleide aluminiumsraffineriet Alpart på Jamaica.

Videre er forretningsområdet aluminiumsprodukter påvirket av svake utsikter for etterspørsel på kort sikt, noe som resulterer i nedskrivninger på om lag 750 millioner kroner for anleggsmidler.

Solenergivirksomheten slipper heller ikke unna. Hydro nedskriver verdien i denne bransjen med rundt 300 millioner kroner.

Svakt marked og nedgang i aluminiumsprisen fører videre til at Hydro nedskriver lagerverdien med om lag 1 milliard kroner.
Valutatap

Hydro gjør det klart at kvartalsresultatet blir påvirket av valutatap. Tapet knyttet til amerikanske dollar er beregnet til 2,6 milliarder kroner.

- I løpet av kvartalet har både amerikanske dollar og euro styrket seg med om lag 18 prosent i forhold til den norske kronen, heter det i meldingen.

På grunn av styrket euro forventer Hydro et urealisert tap på 2,4 milliarder kroner. Tapet har riktignok ingen likviditetseffekt, og blir utlignet i sin helhet når regnskapet i euro omgjøres til norske kroner ved utgangen av kvartalet.

- Følgelig vil Hydros samlede egenkapital målt i norske kroner ikke påvirkes av dette urealiserte tapet, som resultatføres i løpet av kvartalet, opplyser konsernet.
Produksjonskutt


- Ekstraordinær situasjon
Hydro mener markedssituasjonen er ekstraordinær, og har derfor besluttet å redusere produksjonen av primæraluminium med 170.000 tonn i året. Det tilsvarer 10 prosent av selskapets kapasitet for produksjon av primæraluminium.

Denne reduksjonen blir gjennomført innen utgangen av nåværende kvartal, og skjer ved å legge ned Søderberglinjen på Karmøy, samt ved å redusere produksjonen ved smelteverkene Neuss i Tyskland og Søral i Norge.

Hydro vurderer ytterligere reduksjon i produksjonen av aluminium, hovedsakelig ved smelteverket i Neuss.

Produksjonen av omsmeltet aluminium reduserers med 500.000 tonn, noe som utgjør en reduksjon på 45 prosent. Videre blir det redusert produksjon ved Alpart på 50 prosent.


Flere tiltak
Hydro reduserer investeringene med 30 prosent. Det eneste unntaket blir Qatalum-smelteverket i Qatar, som er under bygging og i rute med hensyn til budsjett og tidsplan for oppstart senere i år.

Konsernet satser på betydelig reduksjon av kostnadene for 2009 på grunn av redusert produksjon, reduksjoner i skift og bemanning. Hydro vil dessuten vurdere omfanget og strukturen på alle stabsfunksjoner i første halvår i år, noe som vil medføre bemanningskutt.

Resultatet for fjerde kvartal blir lagt fram 18. februar. (NTB)