Hylles for kampen mot tobakk

Gro Harlem Brundtland hylles for sin innsats mot tobakksindustrien etter at medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) lørdag ble enige om en global traktat mot tobakk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blant de første til å hylle WHOs avtroppende leder var EUs helsekommissær David Byrne.

- Hun har vist modig lederskap i denne helt avgjørende saken sa Byrne som hyllet traktaten som et gjennombrudd i kampen mot «avhengighetsindustrien» og for folks rett til å «unnslippe tobakkens svøpe».

Gro, som i juli går av etter fem år som WHOs generaldirektør betegner selv traktaten som en milepæl i folkehelsens historie.

- Tobakk dreper i alle verdens land, og de aller fleste av oss kjenner noen som har dødd av det. Takket være denne traktaten vil millioner på millioner av liv bli spart, sa hun lørdag.

Røyken dreper

WHO foreslo allerede 1999 en global rammeavtale for kontroll med tobakk, som den nye traktaten formelt kalles. Men det tok to og et halvt år med tøffe forhandlinger, der spørsmålet om forbud mot tobakksreklame var blant de vanskeligste, før teksten var ferdig.

Ferske tall fra WHO viser at røyking hvert år koster rundt 4,9 millioner menneskeliv på verdensbasis. Om lag 1,8 millioner dødsfall skyldes misbruk av alkohol, mens narkotikamisbruk krever omtrent 300.000 menneskeliv i året.

Antallet mennesker som dør av røyking hvert år har økt med nærmere en million bare siden WHO innledet sine traktatforhandlinger i 1999. Beregninger viser at tallet kan komme opp i over ti millioner i år 2020, hvis det ikke blir gjort noe effektivt for å redusere røykingen.

Blir vedtatt i mai

Den nye traktaten vil først tre i kraft etter at den formelt er vedtatt på WHOs årsmøte i Geneve i slutten av mai, og deretter ratifisert av minst 40 medlemsland.

Land som slutter seg til forplikter seg blant annet til å «innføre et omfattende forbud mot alle former for tobakksreklame », så sant et slikt forbud da ikke strider mot det enkelte lands grunnlov.

Det siste forbeholdet, som ikke minst USA og Tyskland kjempet iherdig for å få med, innebærer at det fortsatt vil være opp til det enkelte land å tillate tobakksreklame eller ikke.

Traktaten tar også til orde for en kraftig skjerping av tobakksavgiftene, støtte til antirøykekampanjer i fattige land og til bønder som går bort fra å dyrke tobakk.

NTB

HYLLES: Gro Harlem Brundtland får lovord for innsatsen mot tobakk.