Hypnose kan bli straff-fritt

Amatørhypnotisører går ei lukrativ tid i møte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Loven som gjør det straffbart for andre enn leger og psykologer å utføre hypnose, blir trolig opphevet. En forutsetning for straffrihet er imidlertid at vedkommende som underkaster seg hypnose, samtykker.

Etter dagens lovverk er det forbudt for andre enn de nevnte yrkesgrupper å bruke hypnose for å forøke å få mennesker til å slutte å røyke, noe som det i de seinere åra har vært fokusert en del på.

Fengsel

Strafferammen er i dag bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Psykolog John Sandstrøm, som sjøl har brukt hypnose i terapi, er imot lovendringen.

-  I dagens norske sykdomsbilde vil dette åpne for sjarlataner som bare ønsker å berike seg på ulykkelige og fortvilte mennesker, gjerne med psykiske problemer. Det er også et faktum at ikke alle mennesker lar seg hypnotisere, sier Sandstrøm.

Det er Stortingets vedtak om ny straffelov i mai som kan åpne for lovendringen etter en behandling i Justisdepartementet. Loven har ikke trådt i kraft.

Det var Straffelovkommisjonen som i sin tid foreslo ikke å såkalt videreføre bestemmelsen som setter forbud mot hypnose utført av andre enn leger og psykologer. Dette er en straffebestemmelse som i utgangspunktet er over 100 år gammel.

Sykdomsbilde

Psykolog Sandstrøm sier at for profesjonelle har hypnose liten bruksverdi som terapi i dag.

-  Jeg frykter derfor en kraftig oppblomstring når det gjelder hypnotisering utført av det jeg vil kalle ufaglærte.En person som søker hjelp gjennom hypnose, kan ha et langt mer sammensatt sykdomsbilde enn det en ufaglært nødvendigvis kan se rekkevidden av.

Åpner justisminister Odd Einar Dørum for denne type praksis for ufaglærte, kan han være med på å gi syke mennesker falske forhåpninger, sier Sandstrøm.