Hysj- rapport avgradert

E-tjenesten og politiets overvåkingstjeneste har avgradert alt tidligere hemmeligstemplet materiale i den såkalte historikerrapporten om Arbeiderpartiet og de hemmelige tjenester.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Historikerutvalget ble nedsatt av Justisdepartementet under Brundtland-regjeringen, i forkant av Lund-kommisjonen.

Utvalget ble nedsatt pga av de påstander som kom fram i boka «Vi som styrer Norge» våren 1993. Påstandene gikk ut på at Ap hadde drevet politisk overvåking av kommunister og annerledes tenkende fram til 1975.
Lederen av Arbeiderbevegelsens arkiv, Trond Bergh, ble av Ap-regjeringen satt til å utrede kontakten mellom Arbeiderpartiet og overvåkerne, sammen med riksarkivets Knut Einar Eriksen.

Provoserende

Historikerutvalget, med partileder Thorbjørn Jagland som ivrigste pådriver, var den direkte foranledningen til at Lund-kommisjonen ble nedsatt av Stortinget.

En bred opposisjon fant det faglig tvilsomt og politisk provoserende at Ap selv skulle nedsette et utvalg med deres egne historikere, for å granske seg selv og den lyssky forbindelsen med de hemmelige tjenester.
Så vel overvåkingsjef Per Ottar Sefland som kontorsjef Anders Bjønnes i E-staben, forsikrer overfor Dagbladet at all graderingsproblematikk knyttet til historikerrapporten er ryddet av veien. Rapporten lå i lengre tid til gjennomlesning i POT.

Forsvarets etterretningstjeneste har imidlertid helt fram til denne tid opprettholdt graderingen av materialet, samt korrespondansen omkring den delen av rapporten som omhandler kontakten mellom Forsvarets etterretningstjeneste og Arbeiderpartiet.

Kommunistjakt

Foruten kommunistjakt i samarbeid med POT, er det denne delen av rapporten det er knyttet størst forventninger til.

Etter det Dagbladet får opplyst, måtte man blant annet forhøre seg om CIA hadde innvendinger mot avgraderingsproblematikken.

Historikerne som våren 1993 fikk i oppdrag av Justisdepartementet å forfatte rapporten, kan ikke si noe sikkert om når utgivelsen finner sted.

Ingen hemmeligheter

E-stabens Anders Bjønnes begrunner avgraderingen slik:

- Vi ønsker å avmystifisere vår rolle. Alt materiale er frigitt.

Dagbladet får samme svar fra ledelsen i Forsvarsdepartementet.

Informasjonsansvarlig i Justisdepartementet, Roar Hansen, opplyser til Dagbladet at hele rapporten vil bli offentliggjort i den formen forfatterne har skrevet den.
Forfatterne selv ønsker ikke å si noe om innholdet.

Så vel overvåkingssjef Sefland som kontorsjef Bjønnes i hver sin hemmelige tjeneste, betegner materialet som helt ukontroversielt.