Hyttetomt større enn Oslo by

Orkladirektør Finn Jebsens hyttekjøp til fire millioner kroner setter rendølenes sinn i kok. Til hytta hører nemlig en tomt på 40 000 mål, et område på størrelse med Oslo innenfor bomringen. Ingen utenbygds bør få eie så mye, mener Jebsens motstandere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå må Landbruksdepartementet avgjøre tomtestriden.

Finn Jebsen, sjef for Orklas merkevaredivisjon, kjøpte hytta og 40 000 mål for fire millioner kroner i 1996. I november samme år søkte han om konsesjon for å bruke eiendommen til jakt og fritidsformål. Det enorme området - som tilsvarer hele Oslo sentrum innenfor bomringen - er et unikum for jegere. Elg, rein, rype og fisk har gode levekår i Nubrustenfeltet sør-øst for Renåfjellet. Skog- og fjellområdet er kupert, fra 600-1200 m.o.h.

- Jeg er glad i friluftsliv, og har i mange år ønsket å kjøpe en fjelleiendom, sier Jebsen.

- Det er en stor hyttetomt?

- Jo, det er vel det.

Den mektige Orkladirektøren eier fra før fritidseiendommer på Hvaler og i Skien, og en boligeiendom i hovedstaden.

Ikke i beit

Skogbrukssjef Ola Aas Moen i Rendalen kommune mener Staten har mulighet til forkjøpsrett - og at den bør brukes.

- Han er ikke akkurat i beita for eiendommer likevel, sier Aas Moen.

Fylkeslandbruksstyret vedtok før jul i fjor med seks mot en stemme å si nei til konsesjonssøknaden fra Finn Jebsen, og anbefalte statlig forkjøpsrett. Mindretallets ene stemme tilhørte rendølen Harald Nordtun (H). Jebsen anket, men fylkeslandbruksstyret fattet samme vedtak en måned senere. Jebsen anket på nytt, og venter nå på departementets avgjørelse i konsesjonssaken. Den vil ikke falle før utpå vårparten.

Gjester fra Orkla

Helt siden 1930-tallet har eiendommen vært eid av pengesterke Oslo-folk. De har delvis leid ut jaktrettighetene, delvis brukt dem selv. Det har alltid vært fri ferdsel i området.

- Jeg vil bruke området på samme måte, forsikrer Jebsen.

- Noen er redd du vil leie ut jakta til steinrike tyskere?

- Det har ikke vært i mine tanker i det hele tatt. Jeg vil gjerne leie ut storviltjakta i samarbeid med lokale foreninger, sier Finn Jebsen.

Hytta vil fortrinnsvis bli brukt vår, sommer og høst, fordi den ligger spesielt tungvint til om vinteren.

- Jeg vil bruke den som en helt vanlig familiehytte. Det inkluderer nok også besøk av noen av mine venner i Orkla. Men det vil ikke være noen Orkla-hytte, sier Jebsen.

Leder av Ytre-Rendal grunneierforening ønsker Orkla-direktøren velkommen til et av landets verste forgubbingskommuner.

- Vi har ingen problemer med å forholde oss til Jebsen, og regner med at samarbeidet vil gå bra, sier Sigvald Akre.