PÅ OFFENSIVEN: Nestlederne Hadia Tajik (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Anne Beathe Tvinnereim (Sp) vil satse på heltid. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet
PÅ OFFENSIVEN: Nestlederne Hadia Tajik (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Anne Beathe Tvinnereim (Sp) vil satse på heltid. Foto: Bernt Sønvisen / ArbeiderpartietVis mer

I 10 år har antallet som jobber deltid stått på stedet hvil. Nå vil de rødgrønne ta grep

Hvis de rødgrønne får det som de vil, må arbeidsgivere snart bevise at de trenger å bruke deltidsstillinger. Målet er å få flere over på heltid.

I årevis har politikere på begge sider av sentrum snakket om å bekjempe ufrivillig deltid. Likevel er det nesten like mange som jobber deltid nå, som for ti år siden. Nå vil nestlederne i de tre rødgrønne partiene ta grep.

- Arbeidslivspolitikken er viktig for alle de rødgrønne partiene. På mange arbeidsplasser, særlig innen helse og omsorg, er det stor bruk av deltid. Det er lett å ty til deltidskontrakter heller enn å investere langsiktig i arbeidstakerne, sier Hadia Tajik (Ap) til Dagbladet.

Et kjapt søk på Finn viser en rekke faste deltidsstillinger under 50 prosent utlyst i kommunene, noen helt nede i 13 prosent.

Nå har Ap , SV og Sp gått sammen om to forslag til Stortinget som skal styrke retten til heltid.

- Jeg får nesten bare si velkommen etter til de rødgrønne partiene. Tiltakene de ber om innfører vi fra 1. januar. Regjeringens julegave til folk som jobber deltid er at vi styrker fortrinnsretten til del av en stilling, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Vil snu bevisbyrden

De rødgrønne vil i stedet gjøre det slik at arbeidsgiver må kunne sannsynliggjøre at de har et reelt behov for å bruke deltidsstillinger.

- Under den rødgrønne regjeringa gjorde vi det slik at man skal ha retten til den stillingsbrøken som man faktisk jobber. Nå ser vi at det er behov for å snu bevisbyrden. I stedet for at arbeidstaker må dokumentere dette, så må arbeidsgiver forklare hvorfor det er nødvendig å bruke deltid, sier Kirsti Bergstø (SV) til Dagbladet.

I valgkampen før den rødgrønne regjeringa først ble valgt i 2005, gikk daværende kvinnepolitisk leder i Ap, Karita Bekkemellem, ut og lovet kamp mot ufrivillig deltid. Likevel sto andelen arbeidstakere som jobbet deltid nærmest på stedet hvil de neste årene.

Fra 2006 til regjeringsskiftet i 2013, gikk andelen deltidsarbeidende ned med ett prosentpoeng, fra 19,9 til 18,9, ifølge tall fra SSB. Fra 2013 fram til 2017 gikk andelen ned ytterligere ett prosentpoeng til 17,9.

- Det viser bare at skremselspropagandaen fra de rødgrønne partiene slo feil. De advarte mot at de borgerlige partiene ville reversere likestillingen. Slik ble det selvfølgelig ikke. Utviklingen er positiv, sier Hauglie.

- Hvorfor klarte ikke den rødgrønne regjeringa å gjøre noe med dette?

- Jeg mener at vi gjorde mye med det. Vi jobbet bevisst i samarbeid med kommuner som ønsket å ta tak i dette, sier Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Tajik mener også vi må se på statistikken fra de andre nordiske landene.

- Norge er det landet i Norden som bruker mest deltid. I Finland har man nesten ikke deltidsbruk, og i Sverige og Danmark er det ofte snakk om stillinger opp mot 80 prosent. Vi skiller oss ut på negativt vis, sier Tajik.

Én av tre kvinner jobber deltid

Med KrF i vippeposisjon vil det være opp til dem om forslagene fra de rødgrønne går gjennom på Stortinget eller ikke. Selv om de foreløpig ikke har gått inn i regjering, er det likevel et stort spørsmålstegn bak om de vil risikere å tirre på seg regjeringspartiene like før de går inn i forhandlinger.

De tre nestlederne mener at denne saken markerer et tydelig skille mellom rød og blå side i politikken, og lover å ta tak i ufrivillig deltid i de kommunene de vinner i lokalvalget høsten 2019.

- Ap, Sv og Sp står sammen om å høyne respekten for de folka dette dreier seg om. Det er ofte lavtlønte og ofte kvinner som står i tungt arbeid. Det handler om å gi dem økonomisk handlingsrom og en tryggere hverdag, sier Tvinnereim.

Selv om andelen yrkesaktive kvinner som jobber deltid har gått noe ned de siste ti årene, ligger de fremdeles langt etter mennene i jakten på heltidsjobber. I 2017 sto nesten én av tre yrkesaktive kvinner i en deltidsjobb. Hos menn var andelen mindre enn én av ti.

Bergstø mener mangel på likestilling i hjemmet er med på å forklare den høye deltidsandelen hos kvinner.

- Hvis man skal fordele det lønnede arbeidet mer likt, så må også arbeidet hjemme fordeles mer likt, sier hun.