I 2014 kappet han huset i to. Nå avviser Høyesterett anken

Høyesterett avviser «huskapper» Arne Vigelands anke.

KUTTET: Uthuset på Nesøya, etter Arne Vigelands behandling. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
KUTTET: Uthuset på Nesøya, etter Arne Vigelands behandling. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

Arne Vigeland (45), som kappet uthuset til naboen på Nesøya i Asker i to, ble i oktober 2018 dømt til 120 dagers ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Vigeland anket dommen til Høyesterett. Anken gjaldt saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. I tillegg ble det begjært ny behandling av erstatningskravene.

Torsdag kommer beslutningen fra ankeutvalget.

- Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett.

Anken over straffedommen vil altså ikke bli fremmet for Høyesterett.

Nektet straffskyld

I lagmannsretten ble Vigeland er dømt for to tilfeller av grovt skadeverk og måtte betale 510 000 kroner i erstatning til to nabopar, samt drøyt 224 000 kroner til If skadeforsikring.

Lagmannsretten påpekte at straffen ville vært enda strengere, hadde det ikke vært for den lange tiden det tok fra huskappingen fant sted til saken kom opp for retten.

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014. Vigeland erkjente handlingene han sto tiltalt for, men nektet straffskyld. Han framholdt i retten at han mente han hadde rett til å fjerne deler av uthuset fordi det sto på hans tomt.

Det er på det rene at Vigeland eier tomta huset sto på, men i en dom fra 2016, ble naboene tilkjent eksklusiv bruksrett til det aktuelle området.

Vigeland har forsøkt å få dommen opphevet, men er blitt avvist.

Langvarig nabokrangel

Saken dreier seg om en langvarig nabokrangel på Nesøya i Asker. Konflikten ble tatt til nye høyder da Vigeland engasjerte håndverkere for å dele uthuset i to mens naboene var på ferie i Spania.

Vigeland fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Han fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo, ifølge dommen fra lagmannsretten.

Dette gjorde han blant annet for å gjenåpne det han kalte et av Nesøyas flotteste utsiktspunkter.

- Dette er forferdelig. Vi føler oss trakassert og maktesløse. Døtrene våre ordner opp, og advokaten vår har anbefalt oss å ikke komme hjem, sa naboen til Budstikka da dette skjedde i 2014.

Vigelands advokat, Trygve Staff, har ikke svart på Dagbladets henvendelser torsdag formiddag.