I dag dør 22 000 barn

Hvert år dør 8,1 millioner barn før de fyller fem. De fleste kunne vært reddet med enkle grep, ifølge Redd Barna.

En baby blir veid ved en helsestasjon. 90 % av alle barn som dør hvert år kunne ha vært reddet med enkle midler, i følge Redd Barna. Tilgang på lokale helsestasjoner, som den på bildet, er også viktig for å oppdage og behandle sykdommer hos barn.
En baby blir veid ved en helsestasjon. 90 % av alle barn som dør hvert år kunne ha vært reddet med enkle midler, i følge Redd Barna. Tilgang på lokale helsestasjoner, som den på bildet, er også viktig for å oppdage og behandle sykdommer hos barn.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| - Barna som er mest utsatt bor i de fattigste u-landene og i land som nylig har vært rammet av konflikter. Vi vet altså hvor barna er. Vi vet også at 90 prosent av disse dødsfallene kunne vært hindret med relativt enkle metoder.  Likevel dør mange millioner barn hvert år. Det er unødvendig og tragisk, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Det er livsfarlig å bli født: Nesten 40% av alle barna som dør, dør av komplikasjoner under svangerskap eller fødsel. Kilde: FN/Redd Barna
Det er livsfarlig å bli født: Nesten 40% av alle barna som dør, dør av komplikasjoner under svangerskap eller fødsel. Kilde: FN/Redd Barna Vis mer

Svært enkle tiltak som hjelp til amming, salt- og sukkervannsoppløsning mot diaré, rent vann og myggnett kunne reddet mange liv.  Fødselshjelp er også viktig: de aller fleste, nesten 40 % av barna som dør, dør av komplikasjoner i løpet av svangerskapet, under eller i de første dagene etter fødselen. Lungebetennelse tar livet av 19 %, mens 17 % dør av diaré. Dette er sykdommer som er svært enkle å behandle og som går for å være ufarlige i vår del av verden. Men når en lungebetennelse ikke blir behandlet med antibiotika, blir tilstanden livstruende. Det samme skjer når et spedbarn som bor opptil tre dager unna nærmeste sykehus får diaré. Den lille kroppen overlever ikke et væsketap over tid, og barnet dør av dehydrering.

- Ikke bare statistikk
- Jeg er utdannet sykepleier og helsesøster og jobbet i Jemen i to år. Hver eneste dag i de to årene døde barn som så lett kunne ha vært reddet. De kom for sent til sykehuset.  Hadde de hatt bedre hygiene og ernæring hjemme, hadde mødrene hatt mer kunnskap om barnesykdommer, og hadde de hatt bedre tilgang på helsearbeidere, kunne barna ha overlevd.  Et av tiltakene vi derfor jobber med, er å få kvalifisert helsepersonell ut i landsbyene der barna som er mest utsatt bor. Vi lærer opp kvinner i lokalmiljøet til å veilede mødrene og ta vare på barna. Vi kan for eksempel lære opp lokale helsearbeidere til å behandle lungebetennelse hos spedbarn. Du behøver ikke å reise langt til sykehus hvis du har en kyndig person i nærmiljøet, forteller Wang.

Nyfødt i Nepal, et av verdens farligste land å bli født i. Her dør mellom tre og fire spedbarn hver time. Denne lille karen, derimot, overlevde sin egen fødsel. Foto: Kristine Olsen
Nyfødt i Nepal, et av verdens farligste land å bli født i. Her dør mellom tre og fire spedbarn hver time. Denne lille karen, derimot, overlevde sin egen fødsel. Foto: Kristine Olsen Vis mer

8,1 millioner barn dør hvert år. 22000 barn dør hver eneste dag.  Hvert 4. sekund dør et barn.

Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna, besøker barn på Haiti som har overlevd jordskjelvet, men som nå bor i kummerlige forhold i store leirer hvor koleraen raser. Foto: Redd Barna
Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna, besøker barn på Haiti som har overlevd jordskjelvet, men som nå bor i kummerlige forhold i store leirer hvor koleraen raser. Foto: Redd Barna Vis mer

- Det er så store tall at det er vanskelig å fatte hva som ligger bak av enkeltskjebner. Når ett barn dør, er det en tragedie. Når 8,1 millioner barn dør, blir det bare statistikk. Vi må huske at det bak tallene dreier seg om enkeltbarn. Og ikke minst mødre. Jeg husker veldig godt de gråtende mødrene fra arbeidet mitt i Jemen.  I Afghanistan i dag er det slik at de fleste mødre mister ett barn. Noen mister flere, men de fleste afghanske kvinner kan regne med at de vil miste et barn.

Informasjon om amming er viktig i land hvor vannet ofte er skittent og kan gi spedbarn diaré.
Informasjon om amming er viktig i land hvor vannet ofte er skittent og kan gi spedbarn diaré. Vis mer

Ett av FNs tusenårsmål er å redusere barnedødeligheten. Mellom 2000 og 2015 skal antallet dødsfall for barn under fem år reduseres med to tredjedeler. Og dødstallene synker. I 1990 døde 11,9 millioner barn. I 2009 var tallet 8,1 millioner. Bare fra 2008 til 2009 sank antall dødsfall med 700 000.
- Det er 700 000 barneliv. Liv som er reddet med enkle grep, forteller Wang.
- Men målet vårt må være at alle barn som kan reddes, skal reddes.

- Lovende tiltak
Seniorforsker Claire Glenton fra SINTEF har, sammen med Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenester og andre forskere internasjonalt, undersøkt studier som måler effekten av bruk av lekfolk som helsearbeidere. Rapporten er publisert i år i den anerkjente Cochrane Library.  I disse studiene ble lokale, ufaglærte personer, ofte kvinner, lært opp til å hjelpe mødrene i utsatte deler av befolkningen med å ta vare på barna sine, altså veldig lik tiltak som blir satt i gang av organisasjoner som Redd Barna. I studiene fikk helsearbeiderne en kort opplæring i flere oppgaver, alt fra å informere om ernæring, hygiene og vaksiner til å oppdage og behandle en lungebetennelse.

Indiske Promila (22) mistet babyen Arjun. Han fikk lungebetennelse, en sykdom som er enkel å behandle med antibiotika.
Indiske Promila (22) mistet babyen Arjun. Han fikk lungebetennelse, en sykdom som er enkel å behandle med antibiotika. Vis mer

- Det viste seg at det ligger en masse potensial i bruk av ufaglærte helsearbeidere. Hvis jeg var en hjelpeorganisasjon, hadde jeg helt klart tenkt at dette er lovende tiltak. I Nepal for eksempel har det vært svært vellykket med bruk av lokale kvinner som informerer og hjelper andre kvinner med å ta vare på barna, blant annet ved å ordne vaksinasjoner og sette i gang behandling mot diaré og lungebetennelse.  Hjelpeorganisasjoner og regjeringer bør vurdere denne typen helsearbeid, for dette kan virkelig påvirke helsen til folk i fattige land. Ufaglærte helsearbeidere trenger ordentlig opplæring, oppmuntring, og støtte. Når dette klaffer er dette tiltak som kan fungere både praktisk og ideologisk idet kvinnene får hjelp til selvhjelp og mulighet til å påvirke sin egen situasjon. 

Barnedødelighet ikke redusert i utsatte grupper
Glenton forklarer at de synkende barnedødstallene skjuler en stigende ulikhet.

- Barnedødeligheten blant barn under fem år er gått ned i flere land. Men nyfødtdødelighet står stille. Og nedgangen skjer først hos de privilegerte gruppene i et samfunn. Den står ofte stille hos utsatte grupper, enten det er de fattige, om det er jentebarn, etniske minoriteter, eller folk med lav utdannelse. Det er gjerne de samme gruppene som faller utenfor og hvor dødeligheten ikke synker.  En av tankene bak bruken av ufaglærte er at dette utføres av likemenn. I en landsby kan det skje at høvdingens kone melder seg frivillig til å delta i opplæringen, men det er ikke sikkert at de fattigste kvinnene i landsbyen vil tørre å gå til henne for å få råd. Man trenger å få rekruttert kvinner fra de gruppene hvor barnedødeligheten er størst.

Redd Barnas generalsekretær mener at vi som bor i Norge, som gang på gang kåres til det beste landet i verden å bo i, bør føle det som en forpliktelse til å hjelpe dem som bor i land hvor det er livsfarlig å være mor og barn.

- Folk spør meg hva de kan gjøre. Jeg mener at det viktigste vi alle kan gjøre, er å ikke akseptere at det dør 8,1 millioner barn når vi kan redde de fleste av dem. Det skal man bli opprørt over.  En sånn verden vil vi ikke ha.

Barnedødeligheten har sunket kraftig på verdensbasis de siste årene, men forskjellene øker. Blant de mest utsatte gruppene er dødeligheten ikke blitt redusert.
Barnedødeligheten har sunket kraftig på verdensbasis de siste årene, men forskjellene øker. Blant de mest utsatte gruppene er dødeligheten ikke blitt redusert. Vis mer

Les Dagbladets artikkelserie om Redd Barnas arbeid for å redusere barnedødeligheten i forbindelse med kampanjen Rødnesedagen. Onsdag 3. november kan du lese om hvordan kvinner i Nepal lærer å redde premature barn og undervektige nyfødte ved å bruke kengurumetoden. Moren bærer barnet sitt inntil kroppen 24 timer i døgnet, og hennes kroppsvarme erstatter dyre kuvøser.