RIVALENE INNLEDER: KrF- nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide er rivaler når det kommer til KrFs retningsvalg. I dag får de begge muligheten til å påvirke prosessen i sin retning, under innledningen av det ekstraordinære årsmøtet i Hordaland. Først ut er Hareide. Her fra Agder i går. Foto: Lars Eivind Bones.
RIVALENE INNLEDER: KrF- nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide er rivaler når det kommer til KrFs retningsvalg. I dag får de begge muligheten til å påvirke prosessen i sin retning, under innledningen av det ekstraordinære årsmøtet i Hordaland. Først ut er Hareide. Her fra Agder i går. Foto: Lars Eivind Bones.Vis mer

I dag står kampen om 30 prosent av KrF-delegatene

«Blå» nestleder maner til ro. - Vi må stå for det vi har sagt.

SOTRA (Dagbladet): Det står om landets framtid, bokstavelig talt. Vippepartiet KrF skal bestemme seg for om de skal falle ned på venstre eller høyre side av politikken. Med dem avgjøres det hvem som skal styre landet.

Mye blir klart i dag, på det som har fått navnet «superlørdag», et begrep som er lånt fra presidentvalgene i USA for dager der et stort antall stater går til urnene på samme dag.

Fem fylkeslag skal velge sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2.november. 52 mandater står på spill. Det er nær en tredel av det totale antall mandater som sendes til landsmøtet.

På hjemmebane

Knut Arild Hareide åpner på hjemmebane i Hordaland. Med 14 mandater å fordele, er dette et av de største fylkene. Men selv om han kommer til sine egne, ligger det an til å bli flertall for å gå inn i dagens regjering, her, det motsatte av de Hareide ønsker. Hareide håper å få flertallet med seg på å starte sonderinger om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Sp.

Mindretallet skal høres, i utgangspunktet

Det er fra fylkesledelsens side lagt opp til at også mindretallet skal bli hørt, og få sine representanter til landsmøtet.

- Arbeidsutvalget anbefaler at fylkeslaget sender en delegasjon som speiler fylkesårsmøtets syn på samarbeidsspørsmålet, skriver fylkesleder Dag Sele i møtepapirene.

Det er imidlertid årsmøtet som bestemmer, så om det blå flertallet bestemmer seg for å ikke høre på ledelsen, kan det blir vinneren som tar alt slik tilfellet var i Rogaland.

Også Trøndelag, Møre og Romsdal, Troms, Sogn og Fjordane velger sine delegater i dag.

Hareide har i et intervju med Adressa sagt at han forventer helrødt Trøndelag.

- Står for innstillingen

Intervjuet har vekket bekymring.

Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, kaller situasjonen dramatisk i VG og mener de blå må vurdere å bruke flertallet sitt.

- Jeg har forståelse for det, sier Vigdis Anita Gåskjenn, 2. nestleder i Hordaland til Dagbladet. Hun sier hun har falt ned på at det er best å først undersøke muligheten for regjeringssamarbeid med dagens regjering, og tilhører slik de blå, men mener likevel at fylket må stå for det de har gått inn for.

- Jeg mener vi må stå for det vi har sagt og at vi må støtte arbeidsutvalgets innstilling om en representativ fordeling, sier hun.

- Også hvis Trøndelag sender en helrød delegasjon?

- Ja, også da. Vi må sikre at hele partiet blir hørt i dette viktige spørsmålet. sier.

Blått flertall

De som vil gå inn i dagens regjering, vant som ventet i Agder KrF i går kveld, men ikke så blått som det kunne blitt. Agder sender 9 blå, 4 røde og 5 delegater som primært vil forbli i opposisjon.

Med det er 112 av 190 delegater er klare til det ekstraordinære landsmøtet.

47 av delegatene tilhører den røde siden, mens 50 vil gå til høyre. 14 ønsker primært å bli i opposisjon, mens én er usikker.