TETTERE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å teste ut hvordan han kan få fastleger til å jobbe tettere med sykepleiere. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
TETTERE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å teste ut hvordan han kan få fastleger til å jobbe tettere med sykepleiere. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

HELSEMINISTER BENT HØIE

I dag starter Høie pilotprosjekt med primærhelseteam

Seks kommuner og 80 fastleger skal delta.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Hovedhensikten er å gi bedre tilbud til de som har mest behov, til kronisk syke og mennesker med sammensatte helseproblemer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

-Tanken er at de skal få bedre hjelp tidligere enn de får i dag, slik at de lettere kan mestre hverdagen og livet.

Han poengterer at pilotprosjektet er sentralt i oppfølging av stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. Forsøket er treårig med to små kommuner, to mellomstore kommuner og to store kommuner. 80 fastleger inviteres til å være med.

Avlaste fastlegene

Bent Høie forteller at prosjektet iverksettes ut fra erkjennelsen av at fastlegene har mye å gjøre.

- I primærhelseteam skal fastlege, sykepleier og helsesekretær jobbe sammen for å gi pasientene best mulig hjelp ut fra deres behov. Teamet skal ta utgangspunkt i pasientenes behov, og gi tilpasset hjelp.

- Vi ønsker å teste ut hvordan vi kan få fastlegene til å jobbe tettere med sykepleierne. I mange tilfeller er sykepleiere kvalifiserte til å følge opp pasientene. På poliklinikken på sykehus kan du få behandling av sykepleier, uten å møte lege. Men i primærhelsetjenesten må du se legen i øynene, sier helsestatsråden.

- Vi mener at sykepleiere kan følge opp pasienter med for eksempel diabetes og kols, de kan justere behandling og gi råd. Det vil avlaste fastlegene. Pasientene vil møte kompetente sykepleiere, og kan få lege hvis det er behov, sier Bent Høie.

Test av to modeller

Høyre-statsråden opplyser at ordningen åpner for hjemmebesøk, men at den i utgangspunktet skal organiseres rundt fastlegekontoret.

- Kommunene som velges ut til pilotprosjektet skal teste ut to finansieringsmodeller. Den ene er dagens system med takst for det man gjør. Den andre er å gi praksisen et beløp for å ta vare på pasientene på lista, men med muligheter for belønning hvis de har gode resultater for pasientene. For å sette det på spissen: Legene får bedre betalt for å holde folk friske enn for å behandle dem som er syke, sier Bent Høie.

Stor interesse

Helse- og omsorgsministeren tror ikke det vil bli problemer med søkere til å teste ut forsøksordningen.

- Det meldes om stor interesse blant fastlegene og kommunene om å delta i pilotprosjektet, så jeg tror ikke det blir problemer med rekrutteringen. Eid i Nordfjord har allerede ytret ønske om å teste ut primærhelseteam i kommunen, forteller Bent Høie.