I eget hus

Torsdag overtar Bergverksmuseet på Kongsberg Norges eldste bygg for naturvitenskap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGSEMINARET på Kongsberg var den første teknisk-naturvitenskapelige undervisnings- og forskningsinstitusjon i Norge. Ja, det var en av de eldste naturvitenskapelige akademiene i Europa. Lærerne holdt høy standard, her var en mineralsamling av stor vitenskapelig verdi og her var omfattende bok- og modellsamlinger. Bergseminaret ble grunnlagt i 1757 av Kongsberg Sølvverk, og fikk etterhvert en prangende og stilren trebygning mot byens torg, der ellers både kirken og amtsbetyrelsen lå. Under forberedelsene til etableringen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania i 1811, ble Bergseminaret lansert som en grunnstein i den nye nasjonale undervisningsinstitusjonen, og i 200 dager var Kongsberg det som kunne ha blitt vårt Oxford.

DET GIKK IKKE SLIK i fortsettelsen, men fra Bergseminaret går det en ubrutt linje fra 1756 via 1811 til grunnleggelsen av Norges Tekniske Høgskole i Trondheim i 1910. Samtidig går det en linje fra geologimiljøet på Kongsberg til oljeutvinningen i Nordsjøen. Dessuten: Kongsberg hadde i dag ikke vært det høyteknologiske industrimiljøet det er uten Bergseminaret og ingeniørmiljøet rundt det og Sølvverket. Dette er bakgrunnen for at Bergverksmuseets direktør Liv Håskoll Haugen kommende torsdag kan ønske velkommen til museets nye storstue i Bergseminaret. Museet har kjøpt bygningen etterat den forrige Stoltenberg-regjeringen lovet en vederlagsfri overdragelse. I mellomtida er det kommet en ny tenkemåte inn i det offentlige om statens forhold til fellesskapet, og Forsvaret som eier av Bergseminaret siden Sølvverket ble nedlagt i 1958, gir ikke ved dørene selv om deres hus skal tas i bruk til høyverdige kulturformål.

DETTE ER EGENTLIG en storhending i norsk kulturliv. Huset i seg selv er en akitektonisk perle. og dets historie står sentralt i vår kunnskapshistorie og i vår industrihistorie. Liv Haugen har store planer for huset, som hun dels - om hun får midler til det - vil resturere tilbake til 1700-tallet. Det skal romme utstillinger og seminarer. Det gamle laboratoret ønsker Universitetet i Oslo å restaurere. Jeg syns også at universitetet bør levere tilbake den unike mineralsamlingen, som i sin tid ble flyttet fra Bergseminaret. I så fall vil det nye huset virkelig bli et vitenssenter for skolelever, studenter og andre.

IFØLGE kulturmeldingen som Stortinget vedtok i fjor, skal industrimuseer nå prioriteres innenfor museumsvesenet. Så langt har ikke dette løftet gitt seg uttrykk i budsjettsammenheng. I det hele tatt er det på tide at vi etablerer samlinger som kan vise i enda større bredde vår fortid både som sjøfartsnasjon, som landbruksnasjon og som industrinasjon, der bergverkene i to-tre hundre år hadde en helt sentral posisjon. Bergverksmuseet på Kongsberg er i en spesiell situasjon fordi det kan bygge på en levende tradisjon i Sølvbyen. Når det nå kjøper Bergseminarets hus, ligger forholdene enda bedre til rette for såvel formidling som forskning. Da må også de politiske myndighetene slå til, slik at en viktig del av industri-Norges historie kan bevares.