I RETTEN I MORGEN:  Tingretten i Sør-Trøndelag kom til at Kjell A. Schumann kunne løslates, men aktor anket.  I morgen behandles saken i lagmannsretten.  Foto: Ole Morten Melgård
I RETTEN I MORGEN: Tingretten i Sør-Trøndelag kom til at Kjell A. Schumann kunne løslates, men aktor anket. I morgen behandles saken i lagmannsretten. Foto: Ole Morten MelgårdVis mer

I morgen bestemmer retten om Schumann kan løslates

Men statsadvokaten varsler allerede at han vil anke hvis retten sier ja.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjell A. Schumann (48) og Metkel Betew (35) var de to eneste som ble idømt forvaringsdommer etter NOKAS-ranet i Stavanger 5. april 2004. Begge ble dømt til forvaring i 16 år, men har begjært seg prøveløslatt etter å ha sonet ferdig minstetiden på ti år. Schumann var den av ranerne som avfyrte de dødelige skuddene mot politiførstebetjent Arne Sigve Klungland.

Tingretten i henholdsvis Sør-Trøndelag og Asker og Bærum har kommet til at Schumann og Betew kan prøveløslates på spesielle vilkår. Påtalemyndigheten er uenig i at de to skal slippes fri og har anket. Saken må derfor behandles på nytt i lagmannsretten.

Tirsdag behandles en prøveløslatelse av Schumann i Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Uka etter tar Borgarting lagmannsrett i Oslo stilling til løslatelse av Betew.

Lovtolkning Statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i begge sakene, varsler allerede nå at han vil anke til Høyesterett dersom også lagmannsretten sier ja til prøveløslatelse av de to.

- Jeg har ikke for vane å varsle en anke før en dom har falt, men jeg mener dette er en sak som bør bli prøvd i Høyesterett, sier Haugnes til NTB.

Han mener at det ikke nødvendigvis er noen automatikk i at en forvaringsdømt har rett til å bli prøveløslatt selv om retten skulle komme til at det ikke er gjentakelsesfare.

- I denne saken mener jeg tingretten har tolket loven galt. Dette er noe jeg mener det hadde vært greit at vår høyeste domstol tar en avgjørelse om, sier Haugnes

Både for Schumann og Betew kom tingretten til at de to kan prøveløslates fordi det ikke er noen nærliggende fare for at de skal begå ny kriminalitet.

Haugnes peker på at det er et problem at en forvaringsdømt kan løslates før en person som er dømt til en tidsbegrenset straff av samme lengde.

Endring Da Sør-Trøndelag tingrett før jul kom til at Schumann kunne løslates, skapte det sterke reaksjoner og førte til en politisk debatt nettopp om forvaringsinstituttet fungerer etter hensikten. Justisminister Anders Anundsen (Frp) varslet samme dag som dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett at han ville vurderer reglene for forvaringsstraff. Svaret kom i mai i år. Da foreslo regjeringen endring i reglene.

- Vi vil unngå at en person som er idømt forvaring slippes løs på prøve tidligere enn om vedkommende var idømt ordinær fengselsstraff, slik vi har sett eksempler på, sier justisministeren.

Regjeringen varsler at maksimal minstetid ved forvaring skal utvides, slik at den kan fastsettes med utgangspunkt i når det ville vært aktuelt med prøveløslatelse ved ordinær fengselsstraff. Maksimal tidsramme ved forvaring foreslås utvidet til 30 år, slik at maksimal tidsramme vil tilsvare maksimal ordinær fengselsstraff. (©NTB)


BEHANDLES NESTE UKE: Metkel Betews sak skal behandles neste uke. Foto: ERLING HÆGELAND
BEHANDLES NESTE UKE: Metkel Betews sak skal behandles neste uke. Foto: ERLING HÆGELAND Vis mer