I strid med sunn fornuft

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll forsikrer i et leserinnlegg i Aftenposten at Forsvaret ikke har funnet noe som kan tyde på at makuleringen av følsomme dokumenter av interesse for både Lund-kommisjonen og forskere skjedde for å hindre innsyn i den militære etterretningens politiske overvåking etter krigen.
  • Det bemerkelsesverdige ved forsvarsministerens innlegg er at han ikke engang gjør forsøk på å gi en troverdig grunn til at materialet ble ødelagt da det skjedde. Det liksom bare skjedde, helt av seg selv, men altså helt i henhold til gjeldende ordre og regelverk. Fjærvoll strekker seg til å mene at det burde vært utvist større varsomhet med å følge ordren fra 1991 i 1994. Han mener at makuleringen ikke rammes av forbudet mot makulering av historisk materiale fra forsvarsminister Holst i 1987 fordi denne ordren ble erstattet av et reglement i 1990. Men poenget er jo at makuleringen var klart i strid med selve begrunnelsen for Holst-forbudet.
  • Historien er full av ugjerninger utført i henhold til gjeldende regler.
  • I en kriminaletterforskning er det vanlig å granske selve hendelsesforløpet, og legge større vekt på de harde fakta enn på de involvertes forklaringer om sine egne motiv. Hendelsesforløpet som forsvarsministeren selv beskriver, peker rett mot en helt annen konklusjon enn den han trekker. Sunn fornuft sier oss at noen i Forsvaret ville hindre innsyn i akkurat dette materialet. Det gir en viss følelse av uhygge. Den følelsen blir egentlig forsterket av forsvarsministerens lite overbevisende forsikring om at ingen uedle motiver lå til grunn for ødeleggelsen av de aktuelle dokumentene.

Fra før har noen av Forsvarets beste og ledende menn stått fram med total hukommelsessvikt i denne saken. Svikten inntreffer hos ellers svært åndsfriske mennesker med betydelig erindringskapasitet i andre sammenhenger. Tar vi ikke mye feil, kan de alle på stedet redegjøre for poengsummen de skjøt til skyttermerket på rekruttskolen.