Identifisering

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Høyesterett har enstemmig gitt TV2 medhold i saken som hjelpepleier Eva Mai Larsen hadde anlagt mot selskapet. Larsen ble pågrepet og siktet for ti drap ved Landås Menighets eldresenter våren 1995. TV2 identifiserte henne med navn og bilde. Retten er kommet til at det hadde TV2 aktverdige grunner for. Retten legger ikke vekt på at saken seinere ble henlagt på grunn av bevisets stilling.
  • Vi er enig med TV2s advokat som sier at ytringsfriheten står sterkere etter denne avgjørelsen. Retten slår fast at identifisering er tillatt i store og viktige kriminalsaker. Men det er alvoret og karakteren av de straffbare handlinger i siktelsen som er avgjørende for førstvoterende. Dette innebærer at redaksjonene fortsatt må vurdere hvert enkelt tilfelle, men nå også i lys av de klargjørende grenseoppganger som ligger i denne avgjørelsen. Vi tror den er et tegn på at den internasjonale rettsutviklingen rundt de ulike konvensjonene vi er tilsluttet, får økende innflytelse også i vår rettspleie.