- Idrettsstjerne kidnappet barna

Fradømt foreldreretten til sine to barn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtidig har den lokale tingretten, som har bestemt at saken bare kan omtales i anonymisert form, slått fast at barna skal bo fast hos sin mor. Idrettskjendisen, som var i verdensklasse innen sin idrett, møtte ikke i retten.

Barna har imidlertid bodd hos faren de to siste åra, og mora mener at faren har kidnappet barna. Politiet er koblet inn i saken.

En del av bakgrunnen for saken er at barna skulle være hos far et års tid fra 2006. Etter dette har faren nektet barna å flytte hjem, ifølge mora.

Etter det Dagbladet forstår, mener mora at faren blant annet bruker barna i et økonomisk spill, og at han forsøker å sette barna opp mot henne. Ifølge mora skal han ha gitt uttrykk for at han vil la mora få se barna. Forutsetningen er at hun betaler en halv million kroner.

Idrettstoppen ville heller ikke la seg representere av en advokat i tingretten. Han mener barna har det bra i den nåværende situasjonen. Faren har uttalt at mora bare kan flytte til ham, om hun ønsker kontakt med barna.

Egne behov
Tingretten mener at fars holdning og opptreden i forhold til barnas kontakt med mor blir helt avgjørende i denne saken, og tilsier at far ikke kan ha den daglige omsorgen for barna.

– Far viser med sin holdning og opptreden at han ikke evner å sette barnas behov foran sine egne, og hans handlinger synes utelukkende styrt av hans egne behov, ønsker og hans anspente forhold til mor. Far synes ikke å gjøre forsøk på å skjerme barna, og viser ingen forståelse for problemstillingen.

Når det gjelder mors omsorgsevne, viser retten til at barna er vokst opp hos mor, og at far var på reise det meste av tida mens ungene var små. Mor har fast bolig, den samme som barna er vokst opp i, hun har fast jobb og et nettverk av familie og venner, skriver tingretten.

Miljøskifte
– Mor har gitt uttrykk for at hun ønsker å legge forholdene til rette, slik at far kan ha samvær med barna, og hun har gitt uttrykk for at hun har forståelse for at barna kan trenge sakkyndig hjelp for å omstille seg. Det som taler mot at barna skal gis fast bosted hos mor, er at dette vil forutsette et miljøskifte. Retten legger til grunn at barna materielt sett har det bra hos far. Retten finner det ikke avgjørende at barna må skifte miljø.

Etter en totalvurdering, der hensynet til hvem av foreldrene som antas å ville sikre barna best mulig samlet foreldrekontakt tillegges avgjørende vekt, er det rettens konklusjon at begge barna skal bo hos mor, og at hun får foreldreansvaret, konkluderer dommeren.