BESKYLDT FOR SVINDEL: If Skadeforsikring mener eieren av denne Porschen fingerte tyveriet selv. Alle foto: If
BESKYLDT FOR SVINDEL: If Skadeforsikring mener eieren av denne Porschen fingerte tyveriet selv. Alle foto: IfVis mer

If mener bileier (34) tente på selv

Porche-eieren renvasket etter seks år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


(Dagbladet.no): 16. februar 2002 ble denne bilen, en Porsche 911 1989-modell, funnet utbrent i et skogholt, fire mil nord for Kristiansand. Felger, dekk og stereoanlegg var fjernet før bilen ble satt i flammer.

If Skadeforsikring hevdet at biltyveriet var fingert, og nektet å utbetale forsikringssummen på 340 000 kroner. Bileieren dro selskapet for retten, i håp om å bli kvitt stempelet som forsikringssvindler.

Mannen tapte saken i tingretten, men 13. oktober i år falt renvaskende dom i Borgarting lagmannsrett. If må betale porscheeieren for den ødelagte bilen, samt hele 765 340 kroner i saksomkostninger.

- Jeg er svært lettet over utfallet. Saken har vært en stor belastning for meg og min familie, sier 34-åringen som velger å være anonym i frykt for at folk skal tenke «ingen røyk uten ild».

Tror ikke på If
Lagmannsrettens dommere tror ikke på det hendelsesforløpet forsikringsselskapet har tegnet av et fingert biltyveri.

• If beskyldte porshe-eieren for forsikringssvik, til tross for at det er ubestridt at mannen befant seg i Oslo på det tidspunktet bilen hans ble tatt i Kristiansand

• If mener han må ha fått andre til å fjerne og ødelegge bilen for seg.

UNDERSØKELSER: Den utbrente porschen gjennomgikk omfattende undersøkelser.
UNDERSØKELSER: Den utbrente porschen gjennomgikk omfattende undersøkelser. Vis mer

• Rattet lå avrevet inni den utbrente porschen på funnstedet. If mener dette taler for at biltyveriet er fingert.

• If har nedlagt påstand om at bilen allerede var ødelagt og ukjørbar da den ble tatt. Utbedring av denne påståtte skaden ville koste mellom 20 000 og 60 000 kroner, og gir etter Ifs syn bileieren motiv for å fingere tyveriet. If mener gjerningspersonene må ha brukt tilhenger for å få bilen ut i skogen.

Lagmannsretten har ikke kunnet se hvorfor en tidligere ustraffet mann med god og trygg økonomi skulle leie to personer til å stjele sin egen bil - for en gevinst på maksimalt 60 000 kroner.

- Ikke bevist
I den meget detaljerte dommen drøfter lagmannsretten to sentrale spørsmål for å avgjøre om tyveriet av porschen var fingert eller ikke.

Det ene spørsmålet er om porschen hadde en begynnende rådebank i motoren i mai 2001. Rådebank kunne etter hvert ha ført til totalt motorhavari, og ville i så fall underbygge forsikringsselskapets påstand om at motoren var totalhavarert der bilen sto da den ble stjålet. If har også anført at bilen må ha blitt fjernet fra adressen på tilhenger, uten at de har kunnet bevise dette.

Ifs rådebankteori har sammenheng med at den aktuelle porschen var på verksted i mai 2001, hvor det ble bemerket en ulyd i motoren. Den verkstedansatte har også vitnet i retten om at ulyden kunne ha vært en begynnende rådebank. Porscheeieren har benektet at bilen hadde slike motorproblemer. Han har forklart at ulyden skyldtes et løst deksel, og at dette ble utbedret.

BEVIS? Forsikringsselskapet mener det avrevne rattet tyder på at tyveriet er fingert.
BEVIS? Forsikringsselskapet mener det avrevne rattet tyder på at tyveriet er fingert. Vis mer

Det er hevet over tvil at bilmotoren var totalhavarert før den ble satt fyr på i skogen. Men var havariet et faktum allerede før bilen ble tatt, eller er dette et reultat av tyvenes råkjøring med en sprek bil?

Lagmannsretten har ikke funnet det bevist at bilen allerede hadde motorhavari da den ble tatt. Det blir trukket fram som lite sannsynlig at bilen kunne ha kjørt hele 11000 kilometer med begynnende rådebank.

«Lagmannsretten finner også at det har formodningen mot seg at en person som X ville fortsette å kjøre en bil med rådebank. X var meget interessert i og hadde en viss kunnskap om biler og hadde hatt flere porscher før den aktuelle», heter det i dommen.

Dommerne påpeker også at X har en økonomisk situasjon «godt over gjennomsnittet». En utbedring av en eventuell begynnende rådebank ville ikke ha kostet ham mer enn mellom 20 000 og 60 000 kroner.

Retten fikk også høre en rekke venner og kolleger av porscheeieren vitne om at bilen fungerte som normalt i den aktuelle perioden, uten at de hadde lagt merke til den omtalte bankelyden fra motoren.

Sakkyndig endret konklusjon
Det andre sentrale spørsmålet lagmannsretten drøftet, er hvor sannsynlig det er at bilen er åpnet og startet med bruk av nøkkel, dersom man utelukker at den allerede var havarert da den ble tatt.

DETALJER: Hver minste del kan være av betydning når forsikringsselskapene etterforsker tyveri.
DETALJER: Hver minste del kan være av betydning når forsikringsselskapene etterforsker tyveri. Vis mer

Lagmannsretten mener det ville peke i retning av et fingert tyveri, dersom bilen ble åpnet og startet med nøkkel. Eieren har nemlig forklart at alle tre nøkler til bilen befant seg hos ham i Oslo på det tidspunktet bilen ble stjålet i Kristiansand.

If innhentet en rapport fra en låsesmed, som mente at «bilen har vært nøkkelkjørt frem til skadene ble påført rattet og ratt- og tenningslåsen».I retten uttalte låsesmeden at bilen likevel kan ha vært kjørt på annet vis.

«Under sin forklaring for lagmannsretten ga han imidlertid uttrykk for at det ville være mulig å starte bilen og oppheve rattlåsen ved å vri om i låssylinderen med en skrutrekker», påpeker dommerne.

Det ble også påstått i retten at den aktuelle porschen må ha hatt en startsperre som ville ha gjort det umulig å starte den, dersom den ikke var åpnet med riktig nøkkel. Lagmannsretten påpeker at man ikke kjenner historikken til den gamle bilen, og at det ikke er sannsynliggjort at den var utstyrt med en fungerende startsperre.

«Derimot finner lagmannsretten etter de funn og observasjoner som er omtalt over, at bilen utmerket godt kan ha vært startet og kjørt til funnstedet uten nøkler ved at en skrutrekker eller liknende er banket inn i låssylinderen og deretter tvangsvridd», heter det i dommen.

- If er skyldig i svindel
Advokat Kjell Inge Ambjørndalen i advokatfirmaet Norman & Co representerer 34-åringen som nå er renvasket i Borgarting lagmannsrett. Ambjørndalen er sterkt kritisk til at If valgte å kjøre rettslig prosess mot klienten. Advokaten synes det er betenkelig at selskapet, i en sak som politiet henla fordi de ikke fant noen mistenkte, legger fram en teori som ikke lar seg bevise på noe punkt, om hvordan bileieren skal ha fingert tyveri av sin egen bil.

TOTALT ØDELAGT: Det var ikke mye igjen av inventaret i porschen etter at den ble funnet utbrent.
TOTALT ØDELAGT: Det var ikke mye igjen av inventaret i porschen etter at den ble funnet utbrent. Vis mer

- Forsikringssvindelen i denne saken ble ikke begått av bileieren, men av If. Selskapet har utvist en enorm nidkjærhet i forfølgelsen av en person som viser seg å være uskyldig. Dersom Ifs saksbehandling i denne saken er representativ for hvordan selskapet jobber i slike saker, er jeg overbevist om at langt flere bileiere enn min klient urettmessig har fått stempel som forsikringssvindler, sier Kjell Inge Ambjørndalen til Dagbladet.no.

Mener dommen er feil
If mener de har utredet og ført saken på en tilfredsstillende måte. At selskapet ikke anker saken til Høyesterett, betyr ikke at de er enig i lagmannsrettens dom. På generelt grunnlag påpeker selskapet at en henleggelse fra politiets side ikke er ensbetydende med at «straffbart forhold ikke foreligger».

- Vi mener lagmannsretten har vektlagt bevisene feil i denne saken, sier leder for forsikringsjuridisk avdeling i If, Line Petersen.

Selskapet sier det er viktig for dem å fremheve at If vant fram med sitt syn i tingretten.

- På generelt grunnlag kan vi understreke at If aldri går i retten med en sviksak, uten at vi er meget sikker på at vår sak er godt fundert. Dette innebærer også at vi legger vekt på mange forskjellige forhold i sakene. Slike saker hviler aldri på ett enkelt element fra vår side, sier informasjonsdirektør Jack Frostad.

If opprettholder sitt syn på at det avrevne rattet i bilen taler for at tyveriet er fingert, selv om dommerne klart uttrykker at lagmannsretten ikke ser logikken i dette.

FRONTEN: Slik så fronten på porschen ut da den ble funnet i skogen.
FRONTEN: Slik så fronten på porschen ut da den ble funnet i skogen. Vis mer

If mener også at det er så stor sannsynlighetsovervekt for at porscen var utstyrt med en startsperre, som ville gjøre det umulig å kjøre av gårde med den uten riktig nøkkel, at retten burde ha lagt det til grunn.

Ifølge forsikringsselskapet er det sjelden at sviksaker havner i retten. Hittil i år er bare åtte slike saker blitt rettslig behandlet.

- Mener If fremdeles at denne porsche-eieren er skyldig i forsikringssvindel?

- Dette er det ikke riktig at vi mener noe om. Vi tar lagmannsrettens dom til etterretning, sier Line Petersen.

 
 

SPREK: Slik ser Porsche 911 1989-modell ut i normal tilstand.
SPREK: Slik ser Porsche 911 1989-modell ut i normal tilstand. Vis mer