Ikke aktuelt å utsette nye regler om røykfrie soner

Det er ikke aktuelt å utsette de nye reglene om røykfrie soner på serveringssteder. Fra 1. januar 1998 skal minst halvparten av bordene og sitteplassene være røykfrie, fastslår helseminister Dagfinn Høybråten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortingsrepresentant Jan Johnsen (H) har i et brev til helseministeren pekt på at de nye kravene er svært strenge og at en undersøkelse OPAK har gjennomført anslår kostnadene for næringen til 2 milliarder kroner - uten at bedriften kan garanteres å innfri kravene.

Johnsen mener de nye forskriftene i praksis vil bety at mange steder må innføre totalt røykeforbud, fordi de ikke har teknisk mulighet til fysisk å skille lokalene i to. Han spør om regjeringen kan tenke seg å utsette tidspunktet for ikrafttredelse slik at kravspesifikasjonen kan gjennomgås på nytt.

Beskytte

I sitt svar understreker Høybråten at formålet med forskriften er å beskytte arbeidstakere og den ikke-røykende del av publikum mot helseskadelige effekter ved passiv røyking.

- På denne bakgrunn finner jeg det ikke hensiktsmessig å utsette ikrafttredelsestidspunktet for å gjennomgå kravspesifikasjonene på nytt, skriver helseministeren.

Lengre tid

Høybråten peker også på at forskriften opprinnelig skulle trådt i kraft 1. januar 1997, men etter ønske fra blant andre bransjeorganisasjoner, ble overgangstiden forlenget til 1. januar 1998.

- Bransjen har således vært kjent med de innskjerpinger som gjennomføres fra 1. januar 1998 gjennom lengre tid. Den enkelte bedrift har dermed hatt rimelig tid til å gjennomføre de endringer som måtte følge av en tilpasning til regelverket, skriver Høybråten.

Han legger til at det imidlertid fortsatt kan være en del virksomheter som ikke har tilpasset seg regelverket. Departementet sender nå ut et rundskriv med veiledning til forskriften.

Tilsynsmyndighetene oppfordres i dette brevet til å legge vekt på om virksomhetene har en tidfestet plan for gjennomføring av nødvendige tiltak, før det eventuelt gripes inn med virkemidler.