- Ikke anbudsjuks

Byfogden gir Oslo kommune medhold i den bitre striden om barnevernsmillionene.

KOM FRAM BESKYLDNINGER: Det var under et møte i Oslo bystyres finanskomité det kom fram at det har kommet inn bekymringsmeldinger om straffedømte ansatte og mistanke om prissamarbeid. Alle påstandene gjelder selskaper som har vunnet anbud i barnevernstjenesten. Foto: LARS EIVIND BONES/DAGBLADET
KOM FRAM BESKYLDNINGER: Det var under et møte i Oslo bystyres finanskomité det kom fram at det har kommet inn bekymringsmeldinger om straffedømte ansatte og mistanke om prissamarbeid. Alle påstandene gjelder selskaper som har vunnet anbud i barnevernstjenesten. Foto: LARS EIVIND BONES/DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Torsdag skrev Dagbladet om beskyldningene om kriminelle ansatte, prissamarbeid og brudd på konkurranseloven i et barnevernsanbud til en verdi av 600 millioner kroner.

Det var under et møte i Oslo bystyres finanskomité det kom fram at det har kommet inn bekymringsmeldinger om straffedømte ansatte og mistanke om prissamarbeid. Alle påstandene gjelder selskaper som har vunnet anbud i barnevernstjenesten. Oslo kommune sier at de ikke har funnet noe hold for de grove påstandene.

Kontrakten gjelder i opptil fire år, har en verdi på 600 millioner kroner «basert på historiske tall og opsjoner» og ble utlyst 15. mars i år. Anskaffelsen omfatter tiltak for «barn og ungdom som, pga. forholdene i hjemmet, eller av andre grunner, har et særlig behov for oppfølging».

Krevde kontrakten annulert Signeringen av barnevernskontraktene ble utsatt etter at helsegiganten Aleris har krevd at hele anbudsrunden blir annullert. Under rettsforhandlingene i Oslo tingrett kom det fram at Aleris mener Oslo kommune har brutt loven i konkurransen, og at hele kontrakten derfor må annulleres. I en klage til Oslo kommune skriver de at «feilene som er begått, er så alvorlige at de medfører at konkurransen må avlyses».

Nå er det klart at byfogden i Oslo avviser kravet fra Aleris.

- Vi er godt fornøyd, men ikke spesielt overrasket, over rettens kjennelse. For at det skal gis en midlertidig forføyning, slik saksøker la ned påstand om, må det sannsynliggjøres at kommunen har brutt anskaffelsesreglene. Vi mener å ha gjennomført en ryddig prosess hele veien, og er glad for at retten har gitt oss medhold i dette, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Oslo kommune konserninnkjøp.

Tilbakeviser påstandene Tre forhold er vurdert av retten i denne saken. Delvis hevdet saksøker at Oslo kommune hadde unnlatt å avvise leverandører som ikke tilfredsstilte kravene til å delta i konkurransen. Delvis ble det hevdet at vektingsmodellen for å vurdere leverandørene opp mot hverandre var anvendt ukorrekt, og delvis ble det hevdet at bruk av pris som tildelingskriterium var i strid med regelverkets krav til forutsigbarhet gjennom prosessen.

FÅTT FLERE BEKYMRINGSMELDINGER: - Jeg har fått inn flere bekymringsmeldinger om at det skal være straffedømte ansatte blant de som har vunnet anbudene. I tillegg har jeg fått beskjed at det her finnes ansatte som har fått sparken både fra det statlige og private barnevernet i Oslo, sier SVs representant i komiteen, Ivar Johansen, til Dagbladet etter møtet. Foto: LARS EIVIND BONES/DAGBLADET
FÅTT FLERE BEKYMRINGSMELDINGER: - Jeg har fått inn flere bekymringsmeldinger om at det skal være straffedømte ansatte blant de som har vunnet anbudene. I tillegg har jeg fått beskjed at det her finnes ansatte som har fått sparken både fra det statlige og private barnevernet i Oslo, sier SVs representant i komiteen, Ivar Johansen, til Dagbladet etter møtet. Foto: LARS EIVIND BONES/DAGBLADET Vis mer

Alle disse forholdene er imidlertid tilbakevist av byfogden i Oslo. I kjennelsen blir det konkludert med at saksøker ikke har sannsynliggjort noe krav i saken og at begjæringen om midlertidig forføyning ikke tas til følge. Aleris Ungplan AS er også dømt til å dekke Oslo kommunes saksomkostninger.

Det mente ikke byfogden i Oslo, som avviste kravet om midlertidig forføyning.

GROVE PÅSTANDER: - Dette er de groveste påstandene jeg har opplevd som byråd, sa en rystet sosialbyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo bystyres finanskomité onsdag kveld. Foto: LARS EIVIND BONES/DAGBLADET
GROVE PÅSTANDER: - Dette er de groveste påstandene jeg har opplevd som byråd, sa en rystet sosialbyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo bystyres finanskomité onsdag kveld. Foto: LARS EIVIND BONES/DAGBLADET Vis mer