Eldrebyråden om Reiduns kamp:

- Ikke en unik historie

Reidun Naustvik (81) måtte amputere beinet. Kommunen ville ha henne hjem. Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) skjønner godt at familien har vært fortvilet.

VILLE PÅ SYKEHJEM: Da Reidun (81) amputerte beinet, kunne hun ikke lenger bo hjemme. Kommunen ville det annerledes. Reporter: Ane Muladal, Video Lars Eivind Bones. Vis mer

Denne helga fortalte Dagbladet om Reidun Naustvik (81) som følte kommunen presset på for å få henne hjem.

- På et tidspunkt var jeg redd hun bare skulle bli sendt hjem med drosje og satt igjen utenfor her. Jeg har jo lest om at sånne ting skjer, sa ektemannen Julian Naustvik til Dagbladet.

Det var etter at Reidun måtte amputere beinet i februar i år, at hun skjønte at hun ikke lenger ville føle seg trygg hjemme.

For ekteparet Reidun og Julian var det tøft nok å innse at én av dem ikke lenger kunne bo hjemme, etter 61 år under samme tak. Det de ikke var forberedt på, var at kampen for å få sykehjemsplass skulle bli så utmattende.

Eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), blir lei seg når hun hører historien.

- Dette er nok ikke en unik historie. Vi vet at overgangen fra sykehus til helsehus og hjem eller til sykehjem er der man er mest sårbar, sier hun.

Les historien om Reidun og Julian Naustvik her.

Vil jobbe med overgangene

Byråden sier det nettopp er overgangene mellom de ulike institusjonene hun nå skal jobbe for å bedre:

- Vi holder på å utarbeide en egen standard, som skal sikre at disse overgangene blir trygge og gode. Så det ikke blir flere runddanser som dette paret har opplevd.

- Er det meningen at bydelen skal presse folk til å bo hjemme lengst mulig, når de ikke vil det selv?

- Nei, overhodet ikke. Bydelen skal bruke sitt faglige skjønn til å gjøre en vurdering om hva som er det beste. Men det skal alltid skje i dialog med den det gjelder og pårørende, sier byråden, og fortsetter:

- Med en gang informasjonen glipper blir man fortvilet. Jeg skjønner godt at Julian føler det har vært hektisk, han har jo ikke fått god nok informasjon.

ELDREBYRÅD: Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Lars Eivind Bones
ELDREBYRÅD: Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

Bydelen har seinere beklaget overfor ekteparet Naustvik, og sagt at de er lei seg for at de har bidratt til at paret fikk en dårlig opplevelse i møte med kommunen.

Hjemme lengst mulig

Stort sett er det billigere å ha folk boende hjemme og yte tjenester der, enn det er å ha eldre på sykehjem.

Det har lenge vært et politisk mål at eldre skal bo hjemme lengst mulig.

- Er det økonomisk motivert at folk skal bo hjemme lengst mulig?

- Jeg mener det er de eldre som setter ord på det. Jeg har til gode å møte en eldre person som ønsker at sykehjemmet skal være det siste stedet de bor. Men de ønsker den tryggheten det er å vite at de får sykehjemsplass dersom det skulle bli nødvendig, sier Tellevik Dahl.

- Men det er billigere å ha folk boende hjemme lengst mulig?

- En sykehjemsplass er dyrere enn ganske mange timer i hjemmesykepleien, det er det ingen tvil om. Men de fagansatte har ansvar for å fatte vedtak som dekker den enkeltes behov.

«Minisykehus»

Denne helga har Dagbladet skrevet om Ryen helsehus i Oslo, der pasienter hoper seg opp fordi de er for dårlige til å sendes hjem, men for friske til å komme på sykehjem.

Familien Naustvik mener at helsehuset Reidun var innlagt ved ikke hadde den nødvendige kompetansen for å ta seg av henne.

I 2015 ble alle korttidsavdelingene på oslosykehjemmene flyttet og samlet i fire helsehus. Helsehusene skulle være en mellomstasjon mellom sykehus og hjemmet, og sørge for opptrening og rehabilitering slik at pasientene skulle klare seg selv igjen.

Kommunerevisjonen konkluderte i 2018 med at helsehusene tar imot en stadig økende og større andel «svært syke pasienter».

På Ryen helsehus i Oslo søker 20 prosent av dem som blir innlagt seg videre til sykehjem, ifølge ledelsen ved helsehuset. Mange blir også liggende i månedsvis selv om de er der på korttidsopphold.

I virkeligheten har helsehusene blitt til «minisykehus», mener eldrebyråden.

- Hva mener du om at pasienter blir liggende i månedsvis?

- Det var egentlig ikke meningen. Jeg har bedt administrasjonen gå gjennom dette, sier hun.

- Vi ser at sykehusene skriver ut raskere nå enn før. Personene som kommer inn er sykere, og da bruker vi også lengre tid på å rehabilitere dem, sier Tellevik Dahl.