SKAL FORTSATT FÅ HJELP: Ulovlige innvandrere skal ikke nektes hjelp av helsevesenet. Foto: John T. Pederen / Dagbladet
SKAL FORTSATT FÅ HJELP: Ulovlige innvandrere skal ikke nektes hjelp av helsevesenet. Foto: John T. Pederen / DagbladetVis mer

Ikke forbud mot legehjelp til personer uten lovlig opphold

Fremskrittspartiet står alene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Fremskrittspartiet blir stående alene om forslaget om lovforbud mot å gi legehjelp til ulovlige innvandrere ut over øyeblikkelig eller akutt hjelp.

Forslaget kommer til behandling i Stortinget mandag. Frp foreslår også at regjeringen skal komme med et forslag om å innføre meldeplikt til politiet for alle organisasjoner og foretak som har befatning med en utlending som kan antas å oppholde seg illegalt.

Heller ikke dette forslag blir vedtatt.

En samlet helse- og omsorgskomité slutter seg til prinsippet om at alle, også personer som oppholder seg ulovlig i landet, har rett til øyeblikkelig hjelp både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle har også rett til hjelp ved smittsomme sykdommer som f.eks. tuberkulose. Barn og gravide har rett til helsetjenester i større grad enn andre.

Komiteen ser det likevel som et problem at det er uklart hvor langt retten til helsehjelp for papirløse immigranter strekker seg. Regjeringen har satt i gang et arbeid for å få et klarere regelverk, Flertallet viser til dette når de går inn for at forslagene fra Frp skal vedlegges protokollen.

Advarer mot utvidet rett

Frp advarer mot å utvide retten til legehjelp. Partiet mener at det vil svekke norske myndigheters troverdighet når de samme myndigheter allerede har definert disse personene som ulovlige innvandrere.

Høyre mener det vil være uheldig dersom personer som oppholder seg ulovlig i Norge skal ha ubegrenset rett til helsehjelp. Partiet mener dette vil undergrave myndighetenes vedtak om at vedkommende skal forlate landet. Dette kan ifølge Høyre bidra til forlenget og utvidet omfang av ulovlige opphold.

KrF vil ha humane regler

Kristelig Folkeparti mener at ingen land er tjent med en uregistrert befolkning. Men partiet mener at gruppen ikke blir mindre ved at livet gjøres mest mulig vanskelig for dem, eller ved å kriminalisere den medmenneskelighet og nestkjærlighet som mange frivillige organisasjoner viser når de hjelper papirløse innvandrere.

KrF foreslår derfor mandag at regjeringen snarest mulig skal komme med forslag til humanitære og helserelaterte tiltak og eventuelle lovendringer som kan bedre situasjonen for personer som oppholder seg i Norge uten tillatelse. Heller ikke dette forslaget vil bli vedtatt.

(NTB)