Ikke fritt vilt

Jusprofessor Ole Kristian Fauchald fastslår at kollektiv avliving av de to ulveflokkene i Østerdalen er i strid både med vårt eget lovverk, Bern-konvensjonen og samarbeidsavtalen med Sverige.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en juridisk betenkning fastslår jusprofessoren ved Institutt for offentlig rett at hele familiegrupper og flokker av ulv - en art som er fredet i Norge - ikke kan elimineres med mindre det kan påvises at alle individene i gruppen utgjør en fare for alvorlig skade. En slik vurdering av enkeltindivider finnes ikke.

Videre heter det i utredningen, gjort på oppdrag for World Wildlife Fund Norge, at unntaksvilkåra i Bern-konvensjonen ikke er oppfylt. For at fredet ulv skal kunne avlives, må det dokumenteres at avskytningen av hvert av individene forhindrer eller forebygger alvorlig skade. Ingen slik dokumentasjon foreligger på individnivå.

Ingen folkefare

Et annet unntak, at befolkningen kan være utsatt for fare, er definitivt ikke oppfylt, konkluderer dr. juris Fauchald.

Avtalen med svenskene brytes dersom jakt iverksettes, konkluderer analysen videre. Dette fordi jakta gjelder to flokker eller familiegrupper i en situasjon der man ikke vet hvor mange familiegrupper man i dag faktisk har i Norge og Sverige.

Dersom avtalens bokstav skal følges, skal en familiegruppe ha et alfapar (voksen, reproduserende hann og hunn) samt minst ett ungdyr/valp. I dag, ifølge de seineste sporinger, er det i skrivende stund ikke dokumentert flere enn fire familiegrupper av ulv i Norge og Sverige til sammen. Legger man den mer løslige flokkdefinisjonen til grunn, er det i dag minst 10, kanskje 12 grupper.

Minstekravet for jakt, jamfør Stortingets bestandsvedtak, er 10 grupper i Norge og Sverige. Statssekretær i Miljøverndepartementet, Stein Lier-Hansen, har overfor Dagbladet spesifisert at det skal være igjen minst 10 flokker/grupper etter at jakta er gjennomført.

Endret viltloven

LOVSTRIDIG: En juridisk betenkning konkluderer nå med at norske myndigheter ikke uten videre kan avlive de to ulveflokkene i Østerdalen.Foto: SCANPIX
LOVSTRIDIG: En juridisk betenkning konkluderer nå med at norske myndigheter ikke uten videre kan avlive de to ulveflokkene i Østerdalen.Foto: SCANPIX Vis mer

Sist jakt på Atndals-ulvene vest for Koppang ble vedtatt av regjeringen, ble jakta først stanset av namsretten og seinere av byretten i desember 1999 som konkluderte med at slik jakt på en fredet art ville stride mot så vel eget lovverk som med Bern-konvensjonen.

Etter denne dommen endret myndighetene en paragraf i viltloven for å gjøre det enklere å skyte ulv også før den har gjort skade.

Det er for lengst varslet ny rettssak dersom jaktvedtak fattes, et vedtak som er ventet i løpet av en ukes tid.

I helga viet samtlige av de store amerikanske TV-stasjonene egne nyhetsinnslag om den forestående ulvejakta i Norge.

Svensk protest

LOVSTRIDIG: En juridisk betenkning konkluderer nå med at norske myndigheter ikke uten videre kan avlive de to ulveflokkene i Østerdalen.Foto: SCANPIX