ROLIGERE DAGER: I mange bedrifter gir oljebremsen nedbemanning og tomme ordrebøker. Foto: NTB Scanpix
ROLIGERE DAGER: I mange bedrifter gir oljebremsen nedbemanning og tomme ordrebøker. Foto: NTB ScanpixVis mer

Ikke gå i i fella - slik får du best mulig sluttpakke

Tenk deg godt om før du inngår avtale om sluttpakke. Den kan få store økonomiske konsekvenser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- De gode sluttpakketilbudene er over, konstaterer Trond Markussen, president i ingeniørenes fagforening NITO. Han tror det blir vanskelig for ansatte å få forhandlet fram lukrative avtaler ved nedbemanning i tida framover.

- Arbeidsgiverne er mer tilbakeholdne enn tidligere med å gi gode sluttpakketilbud. Det skyldes et tøffere arbeidsmarked og den krevende situasjonen petroleumssektoren befinner seg i. Nedbemanningene er blitt mer omfattende. Der man før hadde behov for å omstille noen få, er volumet blitt langt større enn man hadde regnet med, sier han.

- Mens flere bedrifter tidligere tilbød etterlønn over lengre tid, gratis etterutdanning og diverse frynsegoder, er tilbudene nå langt dårligere, mener Markussen.

Selvforskyldt

Han tror mange gjør lurt i å være forsiktige med å ta imot sluttpakke og tenker nøye gjennom situasjonen sin. Ikke takk automatisk ja, selv om du skulle føle at sluttpakken er lukrativ med en gang.

- Vær klar over at det er forskjell på å bli sagt opp og å si opp jobben selv. Blir du oppsagt, går det tre ventedager før du kan motta dagpenger fra Nav. Men hvis det er selvforskyldt at du ikke har jobb lenger, må du gå 12 uker uten lønn. Det betyr ganske mye i kroner og øre, sier han.

Årsaken til at du må slutte bør derfor framgå av sluttavtalen, påpeker Markussen. Hvis det kan dokumenteres at man ikke hadde noe reelt valg og oppsigelsen ikke skyldes arbeidstakerens eget forhold, skal man ikke anses som selvforskyldt ledig.

Også AFP kan henge i en tynn tråd dersom du tar imot sluttpakke.

- Du får bare AFP hvis du står i jobb ved 62 år. En 61-åring som får tilbud om sluttpakke uten arbeidsplikt, vil ikke være i jobb når han eller hun blir 62. Dermed blir det heller ingen AFP, sier Markussen.

Sluttpakke kan være et godt alternativ for å komme i gang med noe nytt, mener han.

- Man får litt mer tid til å tenke, og en bedre økonomisk start. Men da bør man også være klar over alle fallgruvene, sier han.

Blir usikre

- I den krevende tida vi er inne i nå, er det få selskaper som tilbyr gode sluttpakker lenger, sier Christopher Birknes, forbundssekretær i Industri Energi. Han har ansvar for å følge opp tillitsvalgte i blant annet Statoil, Shell og BP.

- Mange bedrifter går med underskudd. Da er det vanskelig å forsvare at man blir sittende med utgifter som strekker seg over flere år, sier han.

Mange blir usikre når de får tilbud om sluttpakke lagt på bordet, påpeker han.

- Det er mange momenter som skal vurderes. Det handler ikke minst om hvor sannsynlig det er at du kan få jobb andre steder. I dagens arbeidsmarked er ikke det nødvendigvis så enkelt, sier han.

Tilbudet om sluttpakke kan virke attraktivt på papiret, men det er ikke nødvendigvis lurt når man ser litt større på det, påpeker Birknes.

- Det er en juridisk forskjell på å gå frivillig og bli sagt opp. Blir du oppsagt, har du fortrinnsrett dersom det blir ledige stillinger i bedriften. Denne rettigheten sier du fra deg hvis du mottar sluttpakke, sier han.

Hvis du mener at oppsigelsen er ugyldig, har du rett til å stå i stilling inntil domstolen har avsagt dom.

- Med de store masseoppsigelsene som er nå, kan det være smart å bruke retten til å stå i stilling. Ofte kan det gå ett år fra det tas ut tvist om en oppsigelse til endelig avgjørelse er tatt. For dem som nærmer seg AFP-alder kan dette være særlig aktuelt, sier Birknes.

- Aldersdiskriminering

- Det som har vært mer spesielt det siste året, er at mange eldre og erfarne, gjerne med lang ansiennitet, enten har akseptert eller er blitt tilbudt sluttpakke, sier Nina Møglerud, forhandlingssjef i YS-forbundet Negotia.

- Det er utfordrende i seg selv at eldre arbeidstakere med lang ansiennitet tilbys sluttpakker. Sannsynligvis vil det være svært tvilsomt om en alternativ oppsigelse vil være saklig. Det er også trolig at mange av de berørte diskrimineres på grunn av alder, sier hun.

Det er krevende for mange å skulle velge mellom å motta en god sluttpakke og å stå i stilling for eventuelt å få belyst om man er uberettiget oppsagt, fastslår Møglerud.

- Det oppleves som vanskelig å avslutte et arbeidsliv med en stevning og kanskje en rettssak. Muligheter for ny eller annen jobb kan være vanskelig for mange, særlig med det etter hvert tiltakende krevende arbeidsmarkedet, sier hun.