Ikke gjort i en fei

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen har nedsatt et hurtigarbeidende statsrådsutvalg som skal foreslå tiltak for å stanse voldsutviklingen. Justisminister Aud-Inger Aure har med seg to forslag til utvalget. Riksadvokaten har foreslått at politiet skal få adgang til å ransake folk på gata på jakt etter ulovlige våpen, uten å ha skjellig grunn til mistanke. Politiet ønsker å videoovervåke utsatte steder i Oslo sentrum.
  • Vi tror ikke noen av de to forslagene bør gjennomføres. Å ransake folk på åpen gate er et dramatisk inngrep i enkeltmenneskets integritet. Det er liten tvil om at en slik adgang først og fremst vil bli brukt overfor yngre menn med mørk hudfarge. Dette er en gruppe som fra før føler seg stigmatisert og utstøtt, og der mange har mistillit til politiet. Hvis de nå skal bli utsatt for tilfeldig ransaking, kan dette tvert imot føre til en ytterligere omdreining av voldsspiralen.
  • Vi tror heller ikke at videoovervåking vil ha en slik forebyggende funksjon at det kan forsvares å gripe inn i personvernet på den måten. Volden i Oslo sentrum på kvelds- og nattetid er ikke planlagt som bankran. Den skjer spontant, og i rus. Derimot vil mer politi i gatene kunne avverge voldsepisoder under utvikling og gi befolkningen større trygghet.
  • Den økte bruken av grov vold er i stor grad et resultat av forsømmelser i hvordan vi har styrt utviklingen av det norske samfunnet. Som Oslos visepolitimester Roy Henry Nilsen har påpekt, har vi ved å lage adskilte områder for boliger, for kontorer og for restauranter og uteliv, planlagt for kriminalitet. I byer og bydeler der det er likevekt mellom ulike aktiviteter, er det også lite kriminalitet.
  • Dernest har Norge ikke brukt muligheten vi hadde til å lære av andre storbyers problemer med annengenerasjons innvandrere. I dag betaler vi prisen ved store sosiale og kulturelle spenninger og ungdomsgrupper som opererer utenfor loven.
  • «Det må handles raskt, og det må handles effektivt,» uttalte statsminister Kjell Magne Bondevik da han presenterte regjeringens antivoldsutvalg. Å løse voldsproblemet er nok ikke gjort i en fei.