«Ikke glem de eldre, Jens!»

BONDEVIKS BREV TIL STOLTENBERG

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjære Jens!

Vi står ved inngangen til en utfordrende valgkamp. I den politiske debatt vi har hatt i sommer, har særlig spørsmål om skatt og avgifter, bistand og skole stått i fokus. Det er sentrale spørsmål, og det er spesielt gledelig at vårt ansvar for den fattige verden har blitt et tema.

Alle partier fokuserer mer eller mindre på barn og unges oppvekstvilkår, deriblant skolepolitikk. Det er bra. Men jeg øyner en stor fare: nemlig at de store utfordringene vi har innenfor helsesektoren og i eldreomsorgen blir glemt.

Farlig er det også hvis partier gir så store løfter om økonomiske uttellinger på andre områder at det blir vanskelig å følge opp de store økonomiske behovene vi har innenfor disse områder.

En tidligere arbeiderpartiregjering la fram eldreplanen, opplegget for statlige bidrag til kommunenes investeringer i omsorgsboliger og enerom på sykehjem. Sentrumsregjeringen la stor vekt på å følge opp denne planen. Mange kommuner har ennå ikke foretatt de investeringer som de ønsker og har behov for. Mange har brukt lang tid på å ferdigstille sine planer for opptrapping. Kommunene fikk utsatt søknadsfristen for støtte til gjenværende planer fra 30. juni til 1. oktober.

Våren 2001 kom det mange signaler fra kommunene om at de ønsket å bygge, men ble stående i kø hos fylkesmannen eller fikk avslag på sine prosjekter. For å unngå at prosjekter ble liggende i kø, tok KrF initiativet til at det allerede i år gis tilsagn på oppstart av 2000 boliger av kvoten på 6200 som er planlagt for 2002. Dette sluttet Stortinget seg til.

Men det blir mer og mer klart at dette ikke er tilstrekkelig. Kommuner over hele landet har i sommer fått beskjed om at statsstøtten til gjennomføringen av handlingsplanen for eldreomsorgen ikke dekker det innmeldte behovet for kommunene.

Det er planlagt flere omsorgsplasser enn bevilgningene dekker, og mange kommuner vil derfor bare få bevilget en andel av de pengene de søker om. Dette gjør at ordførere over hele landet nå «gjør opprør mot regjeringens eldresatsing».

Sentrumspartiene og Fremskrittspartiet forutså denne situasjonen og gikk ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før sommerferien inn for at regjeringen skulle legge fram en plan for forlengelse av handlingsplanen for eldreomsorg. Dette gikk Arbeiderpartiet, Høyre og SV imot.

Jeg må spørre statsministeren: Var dette virkelig gjennomtenkt, og er det et endelig standpunkt?

Det blir mer og mer klart at det fortsatt er et betydelig utbyggingsbehov i eldreomsorgen, og dette bør vi på sentralt politisk plan ta konsekvensen av. La ikke de eldre bli tapere i kampen om ressursene i årene fremover. Selv om det har skjedd mye i eldreomsorgen, er det fortsatt flere steder eksempler på uverdige tilstander. La oss gjøre slutt på dem!

Min utfordring, og mitt spørsmål til statsministeren er derfor:

Vil regjeringen og Arbeiderpartiet være med på å utvide eldresatsingen og forlenge tidsrommet for handlingsplanen inntil de nødvendige investeringer og utbygginger er foretatt?

Jeg håper på positivt svar - for de eldres og deres pårørendes skyld.

Med hilsen Kjell Magne Bondevik