«Ikke lån mannen min penger. Han er hjerneskadd etter dykkingen.»

Hva skal til for at banken er rettslig forpliktet til å fraråde utlån av penger?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skal Borgarting lagmannsrett nå ta stilling til etter en langvarig tvist mellom nordsjødykker Tom Engh og Gjensidige NOR Sparebank.

På direkte spørsmål fra bankens advokat Stig B. Andersen i lagmannsretten i går om pionerdykkerens ektefelle hadde gjort noe for forhindre at Engh pådro seg gjelden på 80-tallet, svarte Merete Engh:

- Jeg syntes prosjektene banken ville låne ut millioner til, var lite seriøse. Derfor kontaktet jeg saksbehandleren i banken og sa: «Ikke lån mannen min penger. Han er hjerneskadd etter dykkingen.»

Sigaretteksport

Til tross for advarselen lånte banken ut cirka 2,2 mill. kroner i fire omganger til fiskeforedling på Kanariøyene og sigaretteksport fra Spania til Gambia.

Namsretten slo fast at banken handlet i strid med god forretningsskikk ved å yte høye lån «til en uføretrygdet dykker etter mange års arbeidsledighet og uten forretningsmessig erfaring» .

Gjensidige NOR Sparebank påkjærte kjennelsen til lagmannsretten og opprettholder kravet mot Tom Engh. Det vakte en viss oppsikt i retten at banken har makulert så godt som alle dokumenter i saken.

Ifølge Gjensidiges advokat foreligger det ikke medisinske erklæringer som tilsier at banken burde ha sagt nei til dykkeren mot sikkerhet i hans 360 kvm enebolig på 10 mål tomt i Frogn.

Advokat Stig B. Andersen mente dessuten at Engh tok opp saken flere år for seint, samt at banken viste stor imøtekommenhet i 1994 ved å nedskrive gjelden til én million etter at Enghs eiendom ble tatt på tvangsauksjon for 500000 kroner.

- Umulig å betjene

I kjæremålserklæringen til lagmannsretten skriver Andersen at det fra bankens side ble lagt stor vekt på de menneskelige hensyn slik at det skulle være mulig for Engh å betjene gjenstående gjeld.

- Bare rentene, 120000- 130000 kr i året, oversteg jo Enghs uføretrygd på 108000 kr, hevdet dykkerens advokat John G. Flatabø.

Partsvitne og saksbehandler Kenneth Myklebust i Gjensidige NOR Sparebank måtte da også vedgå den manglende realismen.

- Det var helt umulig å betjene. Det sier seg selv, forklarte Myklebust fra vitneboksen.

Flatabø la fram en rekke medisinske erklæringer som viste omfanget av dykkerens varige skader etter ei arbeidsulykke på dypet i 1978.

- Engh var syk da han gikk til banken, som var forpliktet til å nekte ham lån. Fordi prosjektene var uten muligheter. Og som trygdet var Engh ute av stand til å betjene lånene.

Anstendighet

Gjensidiges advokat gjorde et poeng av at den uføretrygdede dykkeren har gitt erstatningsbeløp fra Statoil og staten til Nordsjødykkeralliansen, som kjemper pionerdykkernes kamp.

- I din verden er det kanskje rart, men ikke i min. Når tidligere kolleger dør rundt deg, kan du ikke bruke penger på deg sjøl. Det handler om anstendighet, svarte Tom Engh.

TØFF KAMP: Merete og Tom Engh har et millionkrav hengende over hodet etter at Gjensidige NOR Sparebank ved advokat Stig B. Andersen (t.v.) ikke vil bøye seg for namsrettens kjennelse om dårlig bankskikk.