Ikke lønnsnemd etter krisemøte

Sykehusmaskinistene ved RiTø blir ikke tvunget tilbake på jobb. Statsråd Sylvia Brustad holdt krisemøte med streikepartene i natt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Like før klokka 02 ble det klart at det ikke blir tvungen lønnsnemd for de streikende sykehusmaskinistene ved Regionsykehuset i Tromsø. Statsråd Sylvia Brustad besluttet dette etter forsikringer om at liv og helse ikke står i fare.

- Maskinistforbundet har forsikret meg om at liv og helse ikke står på spill, sier kommunalminister Sylvia Brustad til NTB.

15 minutter over midnatt møttes streikepartene til krisemøte på kontoret til kommunalministeren. Både representanter for Kommunenes Sentralforbund og Det Norske Maskinistforbund var til stede på møtet som fant sted i Akersgata 59, R5.

Partene er nå enige om at sykehuset skal få søke om dispensasjon for maskiniststreiken, og at saksbehandlingen skal skje raskt.

Regjeringen har tidligere sagt at den ikke vil blande seg inn i streiken.

- Vi måtte få oppklart de misforståelser som er oppstått i løpet av tirsdagen. Jeg er godt fornøyd med at vi er kommet til enighet, og stoler på de forsikringer jeg har fått fra Maskinistforbundet så langt. Men jeg vil følge nøye med på utviklingen, sier Brustad.

Dermed får maskinistene som er organisert i Det Norske Maskinistforbund fortsette sin streik.

Tidligere tirsdag kontaktet Statens Helsetilsyn helseministeren for å påpeke at det muligens var fare for liv og helse ved Regionsykehuset i Tromsø. Helseministeren viderebrakte Helsetilsynets bekymring til kommunalministeren som tok initiativ til et møte med Kommunenes Sentralforbund og Det Norske Maskinistforbund i natt, skriver NTB.

Konflikten ved RiTø nådde foreløpig høydepunkt da sykehusdirektøren egenhendig skrudde på dampforsyningsanlegget ved sykehuset tirsdag. Det Norske Maskinistforbund ville ikke gi dispensasjon fra streiken til å drive dampanlegget som blant annet brukes til å sterilisere sykehusutstyr.

Maskinistene reagerer kraftig på sykehusdirektørens initiativ. Direktøren tar dermed selv ansvaret for driften av anlegget som har stoppet på grunn av maskinist-streiken. Maskinistforbundet sier at direktøren nå setter liv og helse i fare fordi han ikke er faglært maskinist.

Sykehusdirektøren mener å ha en avklaring fra Kommunenes Sentralforbund på at han var i sin fulle rett til å overta kontrollen over dampanlegget som blant annet brukes til å sterilisere sykehusutstyr, skriver NTB.

- Når maskinistene er i streik, har jeg som direktør anledning til å ta kontroll over anlegget, slik jeg gjorde. Nå er vår største bekymring at vi mangler beredskap til å håndtere nødstrømsaggregatet og sikre tilførselen av luft og gasser dersom noe skjer, sier Schrøder.

Maskinistene betviler direktørens formelle rett til å ta kontroll over dampforsyningsanlegget. De lurer også på om det er lovlig det han gjør. Et annet spørsmål de stiller, er om sykehusdirektøren selv setter liv og helse i fare ved å la ufaglærte håndtere anlegget.

- Forskriftene for slike anlegg krever at den som håndterer anlegget må ha et blått kjelepasser-sertifikat. Hvilken sykehusdirektør i Norge har det, spør forbundssekretær Tore Planting i Det Norske Maskinistforbund.

Schrøder avviser at han må ha et slikt sertifikat for å kontrollere damptilførselen.

Forbundet har tatt opp det de karakteriserer som ulovlig drift av anlegget med Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern. De streikende maskinistene peker på at sykehuset ikke hadde søkt om dispensasjon for beredskapsvakter da streiken var et faktum, skriver NTB.

Statens helsetilsyn er den faginstansen som overfor Sosial- og helsedepartementet vurderer om liv og helse blir satt i fare under streiken.

NTB får bekreftet at situasjonen ved RiTø er den eneste saken som har vært under vurdering så langt under streiken. Konklusjonene til Helsetilsynet er unntatt offentlighet.