Ikke ny behandling av AUF-saken

Anders Hornslien og Ragnar Bøe Elgsaas som har anket dommen i AUF-saken, får ikke saken opp til ny behandling i lagmannsretten. Dermed blir dommen i Oslo byrett stående.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hornslien må dermed sone to måneders fengsel, mens Bøe Elgsaas må sone fire måneder. Hornslien fikk fem måneder og Bøe Elgsaas fikk sju måneder, men 90 dager ble gjort betinget for hver av dem.

Tre dommere i Borgarting lagmannsrett har vurdert prøving for høyere rett, og har nektet den fremmet for lagmannsretten. Avgjørelsen kan ikke påkjæres.

Fører ikke fram

Bakgrunnen for de tre dommernes avgjørelse er at de mener en anke ikke vil føre fram. Noen ytterligere begrunnelse er ikke gitt.

En annen av de fire tiltalte, Bjørn Jarle Røberg-Larsen anket ikke. Fjerdemann Anders Greif Mathisen anket da dommen falt, men trakk senere anken.

De fire tidligere tillitsvalgte i AUF i Oslo ble i april funnet skyldige i grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri. Røberg-Larsen ble også dømt for simpelt underslag. Bedrageriet skjedde som juks med medlemstallet i organisasjonen.

Hornslien anket over både skyldsspørsmålet og straffeutmålingen, mens Bøe Elgsaas bare anket over straffeutmålingen. Han var leder og nestleder i AUF i Oslo i den aktuelle perioden. Han fikk en måned strengere straff enn det aktor, politiadvokat Atle Roaldsøy, krevde.

Langvarig

De fire har levd med AUF-saken i tre år etter at de ble anmeldt, og de satt tre måneder i retten under behandlingen i byretten. Tidligere AUFere som Arbeiderpartiets leder Thorbjørn Jagland og nestleder Jens Stoltenberg var blant de mange vitnene i saken som ble bredt dekket i massemediene.

Røberg-Larsen skal i august begynne soningen av tre måneder i Trøgstad kretsfengsel i Østfold. Han ble dømt til seks måneders fengsel, hvorav 90 dager ble gjort betinget.

Greif Mathisen, fikk 90 dagers betinget fengsel.

Bøe Elgsaas som er student, er fortsatt medlem av AUFs sentralstyre. Tidligere stortingsrepresentant Anders Hornslien er vararepresentant til Stortinget, og arbeider i Norsk Folkehjelp.

Bedrageri

De fire ble funnet skyldig i å ha oppgitt feil medlemstall slik at AUF i Oslo fikk 448.000 kroner for mye i medlemsstøtte fra Oslo kommune.

Forsvarerne til de fire, Tor Erling Staff, Sigurd Klomsæt, Harald Stabell og Erik Nadheim, la alle ned påstand om full frifinnelse.

Advokatene fremholdt under rettssaken at de tiltalte hadde vært i en tvangssituasjon. De hevdet at de fire var under press fra organisasjonen og ble offer for en gammel ukultur i AUF der det i årevis skal ha vært trikset med medlemstallene.

Retten fant det bevist at de forskutterte medlemskontingenter både for personer som var medlemmer og for folk som ikke var medlemmer. Under rettssaken ble det hevdet at slik ukultur også fantes i andre politiske ungdomsorganisasjoner.

Støtte

Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom (SU), stortingsrepresentant Erik Solheim, innrømmet i sin vitneforklaring at det også i SU ble oppgitt for høye medlemstall. Liknende støtte fikk de tiltalte fra en tidligere tillitsvalgt i AUF, Øystein Mæland, tidligere statssekretær i Justisdepartementet.

(NTB)