Ikke olje uten fred

Statoil har sammen med sine partnere gjort et gigantisk oljefunn i Kaspihavet. Nå advarer Ahmed Rashid, en av verdens fremste eksperter på Sentral-Asia, mot overoptimisme og tro på store framtidige rikdommer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Først må det skapes fred i dette utrolig ustabile området, sier pakistaneren Rashid, journalist og forfatter av den nylig utkomne boka «Taliban, Islam, Oil and The New Great Game in Central Asia». I disse dager er han i Norge.

- Det er etniske religiøse og politiske konflikter i Kashmir, Afghanistan, Tadjikistan, Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, Tyrkia og ikke minst Tsjetsjenia. Alle disse har med hverandre å gjøre. Vesten har ikke gjort noe for å bringe fred til dette området. Oljeselskapene må få sine lands regjeringer til å presse fram fredsløsninger, sier Rashid som har følgende budskap til Norge:

- Statoil er en stor deltaker i oljeletingen i Aserbajdsjan. Norge driver fredsmekling i Midtøsten og nå også i land som Sri Lanka. Hvorfor prøver dere ikke å bidra til å løse noen av konfliktene i Kaukasus og Sentral-Asia?

20-30 milliarder

Oljefunnet på Kashagan-feltet i Kaspihavet, utenfor kysten av Kasakhstan kan vise seg å inneholde mellom 20 og 30 milliarder fat olje, mange ganger større enn Statfjord-feltet. Funnet aktualiserer også rørledningsprosjektet fra Kaspihavet til Ceyan i Tyrkia, et prosjekt ikke minst USA ønsker av strategiske grunner.

- Det er for tidlig å si noe helt sikkert om dette funnets størrelse. Det er også viktig å vite hvor store produksjonskostnadene vil bli. Foreløpig koster det tre ganger så mye å utvinne olje i Kaspihavet som i Saudi-Arabia. Disse utgiftene må ned, ikke minst for å gjøre oljeledningen til Ceyan lønnsom, sier Rashid.

Han tror heller ikke på noen oljeledning før det settes i gang fredsarbeid.

Osama Bin Laden

- Amerikanerne må forstå at man må bygge fred før man bygger oljerørledning. Tenk hvis ekstremisten Osama Bin Laden angriper under byggingen av rørledningen og dreper fem amerikanere. Da vil alt være slutt, sier Rashid som også framhever viktigheten av at Vesten ikke isolerer Russland og Iran når det gjelder olje- og gassutvinningen.

Ahmed Rashid har fulgt utviklingen i Afghanistan i over tjue år og er meget bekymret over økt narkotika-produksjon og smugling, ikke minst gjennom de oljerike områdene i Sentral-Asia og Kaukasus.

Knutepunkt

- Etter at tsjetsjenerne har lidt nederlag mot russerne på hjemmebane, har de økt narko-samarbeidet med Afghanistan, sier Rashid.

Aserbajdsjans hovedstad Baku er blitt et knutepunkt, med narkotika som smugles fra Afghanistan, via Turkmenistan. Det store problemet er at inntektene fra narkotikaen finansierer stadig nye etniske og islamske ekstremistgrupper. Derfor må oljeselskapene også bidra til å bekjempe narkotika-virksomheten, sier Ahmed Rashid.

TRUER OLJEN: Krigen i Tsjetsjenia kan få store konsekvenser for oljeeventyret i Kaspihavet. Her er russiske soldater i kamp mot tsjetsjenske opprørere fpor noen dager siden.