Ikke så deilig å være dansk

Danskene drikker og røyker mer, lever kortere, blir oftere skilt, dør hyppigere av Aids, og er dårligere utdannet enn svensker, nordmenn, og finner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge Nordisk Statistisk Årbok skiller danskene seg negativt ut i forhold til resten av de nordiske samfunnene, skriver den danske avisa Berlingske Tidende.

Årboka publiserer massevis av statistikk fra alle de nordiske landene, i tillegg til Færøyene, Grønland, og Åland. Og statistikken er tildels dyster lesning for danskene. I tillegg til de små karakteristikkene av landene.

Danskene har færrest computere per innbygger i Norden. De lever kortere, har mer kreft, og har flest antall selvmord per innbygger. Ikke er de rikest heller. Både nordmenn og islendinger har høyere levestandard enn danskene. Bare innbyggerne på Grønland lever kortere enn dansker.

Nesten halvparten av den danske befolkningen røyker, og det er i hovedsak kreft som gjør at den danske gjennomsnittsalderen forkortes. Verken Sverige, Norge, eller Finland har så mange tilfeller av kreft som Danmark. I tillegg blir flere dansker smittet av Aids enn andre nordboere.

Og selvfølgelig drikker danskene mest også. Med 11,5 liter alkohol i snitt per innbygger over 15 år, er det bare grønlendere som drikker mer enn danskene i Norden.

Men det er ikke bare dystert alt som skjer i Danmark. Danskene føder flest barn, og har den største prosentandelen av innvandrere. Utvandring står også sterkt i Danmark. Flere dansker flytter til andre land enn blant oss øvrige nordboere. Selv om de fleste ikke reiser så langt. Sverige er det landet som tiltrekker flest dansker.

DET ER DEILIG Å VÆRE NORSK: Danskebåtene sender tusenvis av nordmenn til Danmark. Men danskene kommer ikke så godt ut av statistikken for Norden.