ÅPENT KONTORLANDSKAP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) jobber sammen de andre direktørene i POD i åpent kontorlandskap i deres nye bygg på Majorstua i Oslo.  Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
ÅPENT KONTORLANDSKAP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) jobber sammen de andre direktørene i POD i åpent kontorlandskap i deres nye bygg på Majorstua i Oslo.  Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

- Ikke samme utfall om angrepene hadde skjedd i dag 

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han har gjennomført 1049 beredskapstiltak etter terroren 22. juli 2011.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I 2012 kom Gjørv-kommisjonen med sin nedslående rapport om norsk politi, hvordan de håndterte terroren 22. juli og hva som burde gjøres for å unngå at noe liknende skal skje igjen. Hovedkonklusjonene var at angrepet mot regjeringskvartalet kunne vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikkerhetstiltak. Gjerningsmannen kunne vært stanset tidligere 22. juli. En raskere politiaksjon var reelt mulig, og myndighetene sviktet evnen til å beskytte menneskene på Utøya.

I rapporten lanserte kommisjonen en rekke tiltak politiet burde innføre. Dagbladet har sett på kommisjonens krav opp mot hva som faktisk har blitt gjort fem år etter at Anders Behring Breivik drepte 77 personer før han ble pågrepet.

- Ambisjonsplan

Den 17. august 2012, fire dager etter at Alexandra Bech Gjørv presenterte sin rapport, ble Odd Reidar Humlegård (55) beordret inn i stillingen som ny sjef for Politidirektoratet (POD).

Den nye politidirektøren fikk ansvaret med å gjennomføre en omfattende reform, ruste opp politiet, og rydde opp i feil og mangler. I dag mener han at han langt på vei har lykkes med dette. Ifølge politidirektøren er det gjennomført 1049 små og store beredskapstiltak i politiet etter 22. juli 2011.

- Jeg har tatt til meg kritikken, og det synes jeg etaten har gjort også. Nå har vi tidenes ambisjonsplan for norsk politi, sier Odd Reidar Humlegård til Dagbladet.

Politidirektøren sitter i åpent kontorlandskap med de andre POD-toppene i sjuende etasje i direktoratets 9654 kvadratmeter store, helt nye hovedkvarter midt på Majorstua i Oslo. Han flyttet inn her i fjor høst, sammen med sine 229 faste ansatte, og presiserer at byggingen ble gjennomført både i henhold til tidsplan og budsjett. For å komme inn i bygget må man gjennom et slusesystem i første etasje. Sikkerhetstiltakene er strenge. På toppen av bygget - noen få trappetrinn opp fra direktørens plass - er det en stor takterrasse med utsikt over hele hovedstaden.

- Annet utfall

Humlegård mener kritikken Gjørv kom med, før han startet i jobben, var på sin plass.

- Den overordnede systemkritikken fra Gjørv-kommisjonen som handler om kultur, ledelse og holdninger er det lett å slutte seg til. Jeg er enig. Jeg synes vi har hatt for dårlig gjennomføringskraft og risikoerkjennelse, og for dårlig resultatorientert ledelse, samvirke og IKT-ledelse, sier han. Men etter nesten fire år som direktør er ikke lenger dette realiteten, mener han.

- Vi har gjort et betydelig løft på viktige områder av det som med rette ble kritisert etter 22. juli. Hadde alt dette vært på plass da, ville 22. juli fått et annet utfall. Det er det ingen tvil om, sier han.

Slik svarer politidirektør Humlegård på hva de har gjort med de mest sentrale tiltakspunktene fra Gjørv-kommisjonen:

* Kunne vært forhindret

Gjørv: Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.

Humlegård: - Man kan aldri være 100 prosent forberedt på terror eller krise, og den neste hendelsen er annerledes enn den forrige. Etter 22/7 er det fokusert mye på forebygging i politiet, men det har vært lite tema i offentligheten.

HØYBLOKKA: Åtte personer mistet livet i bombeangrepet i Regjeringskvartalet. Foto:  Luca Kleve-Ruud / Samfoto
HØYBLOKKA: Åtte personer mistet livet i bombeangrepet i Regjeringskvartalet. Foto:  Luca Kleve-Ruud / Samfoto Vis mer

- Forebygging er høyere på agendaen, sier Humlegård, som mener tankesettet om hva som potensielt kan skje i lille Norge er endret, også hos politiet.

Politiet jobber tettere med Politiets sikkerhetstjeneste enn noen gang, det er opprettet radikaliseringskontakter og forbyggende kontakter i alle politidistrikt.

- De som fortsatt lurer på om vi har en bedre beredskap og bedre evne til å håndtere slike situasjoner nå enn for fem år siden, har ikke fått med seg hva vi har gjort. Det er det ingen tvil om, sier han. Men beredskapsarbeid er et kontinuerlig arbeid som vi aldri blir helt ferdig med. Den neste hendelsen vil se annerledes ut.

* Kunne vært stanset

Gjørv: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.

Humlegård: - Nå fungerer riksalarm. Kommunikasjonssystemet nødnett er etablert i hele landet og politiets operasjonssentraler er styrket. Det er gjennomført stabstrening i alle distrikt. Hadde dette vært etablert før 22. juli ville utfallet vært annerledes.

UTØYA: 69 mennesker - de fleste ungdommer - mistet livet her den 22. juli for snart fem år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
UTØYA: 69 mennesker - de fleste ungdommer - mistet livet her den 22. juli for snart fem år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Vis mer

- Hadde vi hatt et velfungerende nødnett, som vi har i dag, hadde ressursene funnet hverandre 22. juli. Et av hovedproblemene den dagen var jo nettopp at sambandet ikke fungerte, sier Humlegård.

Videre forteller han om en ny app for politiet; «Mitt oppdrag». Den logger inn oppdrag, viser patruljens posisjon på telefonen eller nettbrett, og viser andre patruljers posisjon, samt hvor oppdraget er.

- Hadde vi hatt «Mitt oppdrag-applikasjonen» den 22. juli 2011 ville ressursene funnet hverandre. Vi hadde ikke hatt misforståelsen med oppmøtested, sier politidirektøren.

Det ble slått riksalarm i Norge dagen etter 22. juli. Svenskene slo riksalarm før norsk politi, ifølge Gjørv-kommisjonen.

- I dag fungerer riksalarmen, og brukes jevnt og trutt. Det skal ikke være en PC i hjørnet med et trekk over lengre, sier Humlegård.

Andre eksempler på forbedringer er opprettelsen av et eget situasjonssenter for POD, en styrket beredskapstropp både når dbbet gjelder personell og materiell, mer skytetrening blant innsatspersonell, samt en totaløkning på 1300 politifolk landet over, mener politidirektøren.

* Risikoerkjennelse

Gjørv: Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.

Humlegård: Risikoerkjennelsen var for dårlig før 22. juli, men tankesettet til politiet er annerledes i dag. Vi vet hva som kan skje, også her i lille Norge. En slik hendelse har vi med oss i vårt arbeid hver dag.

* Samhandling

Gjørv: Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull.

SAMHANDLING: Politiet fikk kritikk for manglende samhandling i Gjørv-rapporten. Foto: Per Anner Holm / Aftenposten / NTB scanpix
SAMHANDLING: Politiet fikk kritikk for manglende samhandling i Gjørv-rapporten. Foto: Per Anner Holm / Aftenposten / NTB scanpix Vis mer

Humlegård: - PLIVO, «Pågående livstruende vold»-prosedyren, er innført. Det er en samhandlingsavtale mellom politi, helse og brann ved større aksjoner. Den fordrer tettere samarbeid og kommunikasjon mellom nødetatene på stedet der politiet skal ta større risiko for å få kontroll på gjerningsperson og skal legge til rette for at de andre nødetatene skal inn for å starte livreddende arbeid tidligere. Mer samtrening og felles nødnett med de andre nødetatene styrker det operative samarbeidet i kriser og daglige hendelser. Samarbeid med andre etater er også avgjørende i det forebyggende arbeidet.

* Ansvar

Gjørv: Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig.

Humlegård: - Det er noen som har trukket i Gjørv-kommisjonens konklusjoner om ledelse, kultur og holdninger i en retning som har gjort denne kritikken litt ugjenkjennelig for mange. Det har fra enkelte hold blitt gitt utrykk at kritikken retter seg mot at politifolk generelt, land og strand rundt, som ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, har generelt dårlige holdninger. Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Norsk politi er gjennomgående preget av gode holdninger og kultur. I sitt daglige arbeid. Evne til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne og resultatorientert ledelse er et daglig og kontinuerlig arbeid.

-Tydelig ansvar, klarere mål, prioriteringer og gjennomføring er sentralt i arbeidet med ledelse og kultur. Ny nasjonal ledergruppe bidrar til bedre involvering, felles situasjonsforståelse og likere oppgaveløsninger i politiet.

* Responstid

Gjørv: Mangelfullt tydelig målstyringssystem over politiets oppgaver, ressurs- og bemanningsplanlegging, ressursbruk og rapportering. Tydelige krav til responstid.

Humlegård: - Responskravene er etablert i distriktene etter 22. juli. Målstyringssystem og systemer for ressurs- og bemanningsplanlegging jobbes det med parallelt med opprustningen av politiets IKT-systemer, men er ikke i mål.

* POD må ta ansvar

Gjørv: POD må ta ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge for å påse robuste politidistrikter, kapasitet på operasjonssentral, utstyr og erfaring.

POLITIREFORM: Antallet politidistrikter ble i år redusert fra 27 til 12. Her er politihuset på Gjøvik som nå er en del av Innlandet politidistrikt. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix
POLITIREFORM: Antallet politidistrikter ble i år redusert fra 27 til 12. Her er politihuset på Gjøvik som nå er en del av Innlandet politidistrikt. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix Vis mer

Humlegård: Med nærpolitireformen har antall politidistrikter blitt redusert fra 27 til 12 distrikter. De er likere organisert og skal gi bedre og likere polititjenester landet rundt. Parallelt er operasjonssentralene styrket ved at det skal være minst to personer på jobb til en hver tid på alle operasjonssentraler. Operasjonssentralene skal ytterligere omorganiseres i forbindelse med etableringen av nye politidistrikter.

- POD er vesentlig styrket for å følge opp denne kritikken. En rekke prosjekter er iverksatt for å etablere mer enhetlige løsninger, bedre erfaringsoverføring og likere polititjenester landet rundt, sier Humlegård.

* IT-løft

Gjørv: POD må utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi for politiet. Her krever Gjørv rask og effektiv implementering. Etablere et datasystem som informerer operasjonssentralene hvem som er på jobb og hva slags kapasiteter som er tilgjengelig i sanntid.

Humlegård: - Kritikken av IKT-området i politiet er berettiget og godt kjent i politiet. Det er et betydelig etterslep gjennom mange år. Det vil kreve betydelige ressurser og er et langsiktig arbeid som må prioriteres høyt. Arbeidet med digitaliseringsstrategi ferdigstilles tidlig i høst.

- Noen tiltak er gjennomført, som innføringen av en« Mitt oppdrag»-applikasjon som alle tjenestepersoner kan laste ned til telefon og tjenestebilens nettbrett. Den forteller hvor oppdraget er, hvor tjenestepersonen er og hvor andre tjenestebiler, som er innlogget i systemet, befinner seg, sier politidirektøren.

* Riksalarm

Gjørv: Etablere løsninger for effektiv varsling mellom distriktene og rask mobilisering av egne mannskaper.

Humlegård: Politiets Alarm- og varslingssystem (PAV) som omfatter riksalarm er etablert og brukes jevnt og trutt. Ifølge Humlegård vil operative tjenestemenn- og kvinner være bevæpnet og klare innen under en time.

* Nye systemer til patrulje

Gjørv: Den enkelte patrulje må få tilgang til teknologi for skriftlig og visuell informasjonsdeling, og opplæring i systemer som gir dem større evne til å løse oppgavene, opptre koordinert og utveksle informasjon mellom nivåer i politiet.

Humlegård: Patruljer som er utstyrt med nettbrett har tilgang til politiets sentrale systemer. Men her er det et stort potensiale som nå kartlegges gjennom vår nye digitaliseringsstrategi.

- Gamle systemer må erstattes for å få bedre operative løsninger i og møte kritikken på dette området Appen «Mitt oppdrag» er et første skritt på vegen til informasjonsdeling og operativ samhandling, sier politidirektøren.

* Mer skytetrening

Gjørv: Øke kompetansen til innsatspersonell i kategori 3 og 4 (IP3 og IP4).

Humlegård: - Antall personer med IP3-kompetanse har økt. De trener 103 timer i året. IP4-mannskap trener 48 timer i året, her har treningstiden økt fra 40 timer.

* Beredskapssenter

Gjørv: Planene om beredskapssenter må gjennomføres.

Humlegård: - Forprosjektet om etableringen av et beredskapssenter enten på gamle avfallsdeponiet på Grønmo i Oslo eller på Taradrud i Ski er underveis. Dette arbeidet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet krever grundig planlegging for å få gode løsninger for et anlegg som skal brukes i flere ti-år, sier Humlegård. Kostnadsramme cirka 3 milliarder kroner.

* Robust helikoptertjeneste

Gjørv: Etablere en robust helikoptertjeneste i Oslo politidistrikt? Og samarbeidsorganer som sikrer politiet transportkapasitet andre steder.

ØNSKER FLERE: Oslo-politiet eier et helikopter og leier et annet. Politiet ønsker seg tre nye og litt større helikoptre. Justisminister Anundsen sier til Dagbladet at en avklaring vil komme en gang etter sommeren. Foto: Paul Kleiven / Scanpix
ØNSKER FLERE: Oslo-politiet eier et helikopter og leier et annet. Politiet ønsker seg tre nye og litt større helikoptre. Justisminister Anundsen sier til Dagbladet at en avklaring vil komme en gang etter sommeren. Foto: Paul Kleiven / Scanpix Vis mer

Humlegård: - Oslo-politiet eier nå et helikopter og leier et annet. Disse to helikoptre har over 10 000 timer flytid Politiet ønsker seg tre nye helikoptre, og POD avventer en avklaring fra justisdepartementet om det vil bli bevilget penger til dette. Det gjøres i så fall i statsbudsjetter. Politiet har etter 22/7 fått styrket helikopterberedskap gjennom en ny samarbeidsavtale med Forsvaret om bruk av helikoptre fra Rygge i Østfold og Bardufoss i Troms som skal stå klare for politiet innen en time ved behov. De kan bidra med transport og ildstøtte. POD ønsker at nye, kommende redningshelikoptre for Hovedredningssentralen kan utnyttes av politiet.

* Operasjonssentraler

Gjørv: Styrke operasjonssentralene.

Humlegård: Ja, alle operasjonssentraler har nå minst to personer på jobb, og ikke bare en. Større operasjonssentraler skal ha minst fire. Dette vil bli ytterligere styrket gjennom etableringen av de 12 nye politidistriktene.

SYNGER OM UTØYA: I denne låta og videoen synger det britiske heavy metal-bandet Beholder om tragedien som rammet Norge i 2011. Video: Andy Pilkington / Very Metal Art Vis mer