Ikke syt - bli sint!

Kvinner forbruker 70 prosent av alle medisiner mot psykiske lidelser og smerter. - Fortrengt aggresjon er ofte årsaken til kvinnedepresjoner, hevder ekspertene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leger og psykologer advarer mot å idyllisere hverdagen for dagens kvinner. Kvinner er sterke og utholdende. Men mange roller og høye idealer sliter på helsa.

- Aldri har kravene til kvinnen vært mer uttalte. Vi skal gjøre karriere, være gode mødre, se vakre ut, eldes uten at det synes og levere god sex, oppsummerer lege Anne M. Wolland, som nettopp har skrevet kvinnehelseboka «40+».

Ikke underlig at kvinnekravene setter seg fast i kroppen med betegnelsen «subjektive symptomer uten objektive funn».

Ærlige drømmer

Faresignalene

Amerikanske forskere mener det er store forskjeller mellom kvinners og menns depresjon. Ifølge forskerne er dette de fem viktigste symptomene på depresjon:

Kvinner:

1. Skuffelse over seg selv

2. Irritasjon/aggresjon

3. Håpløshet

4. Misnøye

5. Søvnproblemer

Menn:

1. Misnøye

2. Søvnproblemer

3. Selvkritikk

4. Vansker med å fullføre arbeid

5. Utmattelse

(Kilde: The International Journal of Psychiatry in Medicine)

Fysisk sjukdom og hormonforandringer er langt fra hele forklaringen på kvinners psykiske problemer.

- Depresjon kan være fordekt aggresjon, sier psykolog og dr.philos. Lisbeth Brudal.

Brudal bruker drømmer som en del av behandlingen.

- Drømmer er ærlige. De avslører ofte et veldig raseri. Kvinner må trene på å vise sinne og øve seg på å sette grenser i forhold til andre, understreker Brudal.

Hun mener kvinner blir syke fordi de ubevisst aper etter menn, eller strekker seg mot uoppnåelige kvinneidealer.

Syter

- Kvinner syter for mye. Det er viktig at vi lærer å gå rett på sak. Vi må våge å være ensrettede, sier avdelingsoverlege i psykiatri, Marit Bjartveit Krüger ved Innherred sykehus.

Hun sier seg enig med Anne M. Wolland som mener kvinnerollen undertrykker naturlig aggresjon.

- Det ligger i rollen at det blir mest prat og sutring, påpeker Krüger som også hevder at fotballkamper er undervurdert som helsefremmende tiltak.

- Menn tar ut aggresjon i mange sosiale sammenhenger. Kvinner går på kino og gråter i mørket, sier Krüger.

På pilletoppen

Statistikken viser at det er enorm forskjell på kvinner og menns bruk av legemidler. Kvinner er storforbrukere av medikamenter mot depresjoner og smerter.

Ifølge NOU-rapporten «Kvinners helse i Norge», bruker kvinner 70 prosent av alle legemidler mot psykiske lidelser og smerter. 80 prosent av lykkepillene skrives ut til kvinner.

En svensk undersøkelse viser at menn har høyere forbruk enn kvinner bare når det gjelder magesårmedikamenter, diabetesmedisin, kolesterolsenkende midler og nye hjertemedisiner. Kvinner er i tillegg oftere sykmeldt enn menn. Muskel- og skjelettplager topper statistikken med psykiske lidelser på annenplass.

«Menn tar ut aggresjon i mange sosiale sammenhenger. Kvinner går på kino og gråter i mørket.»

Gode råd til slitne kvinner

 • Sett av tid til egenomsorg
 • Vær fysisk aktiv
 • Stump røyken
 • Unngå overvekt
 • Finn ut om tristheten bunner i irritasjon
 • Tren på å være sinna
 • Si fra at du er sliten
 • Sett grenser for andre
 • Finn ut hva som har verdi for deg
 • Søk ut av isolasjonen
 • Små kvinnegrupper er god terapi
 • Bli kjent med drømmene dine
 • Bruk humor, vær litt åpen
 • Våg å leve et ikke-perfekt liv
 • Riv ned de uoppnåelige kvinneidealene
 • Bruk humor

(Kilder: Lege Anne M. Wolland, psykolog Lisbeth Brudal og psykiater Marit Bjartveit Krüger)