IKKE TID TIL BARNEHAGE- BESØK

Førskolærere i Oslo inviterte barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland til Lindekroken barnehage. Som et innlegg i debatten om kontantstøtte ville de vise statsråden at barnehager er bra også for de minste. Men Valgerd hadde ikke tid i vår. Dessuten vet hun det hun trenger å vite om barnehager.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg har tett program, og må prioritere. Og da har jeg valgt områder jeg har liten kjennskap til fra før, og prioritert besøk jeg kan få mer faglig utbytte av. Barnehagen kjenner jeg, sier Valgerd Svarstad Haugland til Dagbladet.

Det var i mars, da debatten om kontantstøtten raste som verst, at Oslo Førskolelærerlag inviterte henne til Lindekroken barnehage i Oslo.

En måned seinere takket Svarstad Haugland nei.
Førskolelærerne i Oslo mener statsråden for både kontantstøtte og barnehager burde tatt seg tid til en liten tur til barnehagen.

- Vi er veldig skuffet. Vi er selvsagt klar over statsrådens tidspress. Men samtidig har debatten om kontantstøtten og barnehagene vært av de mest brennebare i vår.

Svarstad Haugland poengterer valgfrihet, og skal være statsråd for både dem som velger kontantstøtte og dem som velger barnehage. Da er det negativt at hun ikke tar seg tid til å få en dialog med oss. Jeg synes det er rart at hun ikke benyttet anledningen til å gi et positivt signal overfor foreldre som har barn i barnehagen. Hun kunne brukt anledningen til å markere sin støtte også til barnehagene, sier nestleder i Oslo Førskolelærerlag, Ellinor Gilberg.

Lunken

- Svarstad Haugland sier stadig vekk at hun er for full statsstøtte til barnehagene, og at målsettingen er full barnehagedekning. Men hun argumenterer lite for at barnehagene er et godt pedagogisk tilbud. Støtten hennes til barnehagene er litt lunken, sier Gilberg.

Hun synes statsråden særlig har uttrykt seg uklart om hvorvidt barnehager er bra for ett- og toåringer.
- Hun sier i brevet at vi ikke må tillegge henne motiver. Men hun har uttalt til Skolebladet at man ikke trenger å bli overvåket av en faglært for at så små barn skal leke og utvikle seg, og man må være klar over hvilke aldersgrupper man snakker om.

Vi mener barnehagene har verdi for ett- og toåringer. De er i en viktig språklig, følelsesmessig og sosial utvikling, og har utbytte av lek og samkvem med andre barn, tilrettelagt av folk med utdanning på området. Vi mener vi gjør en bedre jobb enn private dagmammaer. Vi akter ikke å ta over oppdrageransvaret fra foreldrene, men vi er et viktig supplement, sier Gilberg.

Tar ikke skade

Svarstad Haugland understreker at hun har hatt møter med førskolelærere. Hun har også holdt foredrag om barnehager og besøkt utdanningsinstitusjoner for førskolelærere.
- Jeg har sagt en masse fint om barnehager, jeg, sier statsråden, og vil ikke være med på at hun har uttalt seg negativt om barnehager for de minste.

- Jeg har aldri sagt at ett- og toåringer tar skade av å være i barnehager.

- Nei, men har du sagt at det er positivt for de minste å være i barnehage?

- Barnehager er positivt uansett alder. Men jeg har sagt at de små har like godt av å være hjemme, hvis foreldrene velger det.
Jeg har aldri sagt nei til barnehager. For dem som velger barnehage, skal jeg bidra til å sikre kvalitativt gode barnehager. Nå må førskolelærerne høre etter.

- Betyr dette at dialogen med førskolelærerne ikke er så god?

- Nei, jeg observerer bare hva de sier, og konstaterer at de tolker meg hele tida istedenfor å høre etter. Evnen til å lytte er vel så godt utviklet hos meg. Det jeg har uttalt, er at jeg synes dagene i barnehagene kan bli vel lange, sier Svarstad Haugland.