- Ikke vår feil at hun ble lam

Styreleder Erik Marstrander i Stiftelsen Oslo By Steinerskole mener at skolen hadde full rett til å si opp Heidrun Bubik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han ser ingen grunn til å ta menneskelige hensyn.

- Vi har veldig medfølelse med situasjonen hennes, men Bubik kan ikke bruke det at hun sitter i rullestol for å presse oss. Det er verken hennes eller vårt ansvar at hun ble lam, påpeker Erik Marstrander.

- Så det går ikke an å vise menneskelige hensyn overfor noen som har vært utsatt for en alvorlig ulykke?

- Vi har kommet til at vi ønsker å la jussen tale i denne saken, sier Marstrander.

Oslo By Steinerskole begrunner oppsigelsen med at Bubik aldri faktisk tiltrådte stillingen.

- Hun møtte ikke på jobb de første seks månedene etter ansettelsen, og det var uklart om hun overhodet kunne komme tilbake. Etter et halvt år mente vi oss derfor fristilt fra avtalen, sier Marstrander.

- Hvorfor ga dere inntrykk av noe annet inntil hun gjorde det klart at hun ville undervise, selv om hun sitter i rullestol?

- Jeg vil ikke forhåndsprosedere saken i media, men vi mener at hun ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss, sier Marstrander.

- Er det ikke et paradoks at en steinerskole, som forfekter enkeltindividets rett og toleranse, må møte i retten i en slik sak?

- De som hevder det, prøver å unngå realitetene. Her er det snakk om en arbeidstaker som ikke har tiltrådt sin stilling, sier Marstrander.