– Imamvold er ikke mystisk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En imam i Drammen er siktet for å ha slått koranskoleelever med stokk. Siktelsen har brakt spørsmål om vold mot barn fram på agendaen, og har samtidig aktualisert spørsmålet en norsk utdannelse for imamer. Fremskrittspartiet har tidligere krevd sertifisering av imamer som skal virke i Norge. Venstremannen Abid Raja luftet nylig ideen om statsansatte imamer som skal drive religiøs dialog.

– Synes du en norsk utdannelse for imamer er en god idé?

– Det har vært mange drøftinger om dette spørsmålet, og jeg synes det er et godt forslag. Men det er mange ulike grupper og lovskoler innenfor islam i Norge, så det ville ikke være mulig med en helhetlig, felles utdannelse. Men det kunne gå an å ha en felles start på utdannelsen i Norge, slik at alle får en lik grunnutdannelse.

– Hvilken utdannelse har imamer flest i Norge?

– Imam er i dag ingen beskyttet tittel, så det varierer veldig. Enkelte har studert ved universitet, og har bachelor, master eller doktorgrad. Ved Universitetet i Oslo finnes det i dag en videreutdannelse som tar for seg det å være religiøs leder i det norske samfunnet. Det er ikke et kurs som er spesielt rettet inn mot muslimer, det er et kurs for alle religiøse minoriteter i Norge. Tilbudet startet opp for et år siden, og det har fungert godt.

– Hvor har imamene utdannelsen sin fra?

– Noen har utdannelse i islamske studier fra det landet de kommer fra, eller fra det landet foreldrene er fra. I dag reiser mange unge ut for å studere slik at de kan bli imamer. De som er født og oppvokst i Norge har helt andre forutsetninger for å forstå det norske samfunnet. Norsk-pakistanerne har vært her i 30 år, og tendensen blant norsk-pakistanere er at det blir stadig flere som utdanner seg til å bli imamer. I andre grupper som har vært her i kortere tid, er det flere imamer som ikke er oppvokst i Norge.

– Vil en «norsk» imamutdannelse bli godtatt blant trofaste moskégjengere?

– Jeg tror det har svært lite å si hvor utdannelsen kommer fra.

– Hva er bør en religiøs leder i det norske samfunnet vite?

– En religiøs leder har svært mange oppgaver. Det er selvsagt viktig at han vet hvilke lover og regler som gjelder i landet. Samtidig skal han være en sjelesørger som gir råd til folk som søker hjelp. Det forutsetter både at en har evner, kunnskaper og at han kjenner religionen godt.

– Oppfatter du krav om en norsk utdannelse som et forsøk fra majoritetssamfunnet på å få kontroll over norske moskeer?

– Nei, ikke egentlig. Jeg har ennå ikke hørt om noen som ønsker å ta kontroll over hva som læres bort. Det ville jo vært et brudd på religionsfriheten. Jeg ikke vi skal skape problemer som ikke finnes.

– Har du inntrykk av at det er mange barn som blir slått på koranskoler rundt omkring i Norge?

– Jeg har ikke inntrykk av at det er svært utbredt. Jeg tror ikke at vi skal gjøre denne volden på koranskolen til noe annerledes, mystisk eller noe som er spesielt for muslimer. Dette er en mann som har gjort noe ulovlig, og han må selvsagt dømmes for det.

– Hvor kommer volden fra?

– Fra det samme stedet som annen vold kommer fra. Dette er kanskje en mann som selv har opplevd vold.