Indonesia vurderer fredsstyrke

Indonesias sterke mann, forsvarssjef Wiranto har gått i tenkeboksen. I dag lovte han å vurdere muligheten av å la en internasjonal fredsstyrke slippe til på Øst-Timor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et møte med fem-manns delegasjonen fra Sikkerhetsrådet i Dili sa general Wiranto at han vil be regjeringen i Jakarta vurdere en fremskyndet fredsoperasjon. Men han nevnte ingen dato.

FNs generalsekretær Kofi Annan håpet det betød en kursendring.

-Det synes å være tegn til at det kan ha skjedd en endring i Indonesias syn, sa Annan før møtet i Sikkerhetsrådet om Øst-Timor.

-I går snakket general Wiranto om tre måneder. I dag ser han ut til å ha blitt mykere og antyder at han kan komme til å la fredsstyrken rykke inn tidligere, sa Annan.

Den britiske FN-ambassadøren, Sir Jeremy Greenstock, var mer avventende. Han var en av fem ambassadører som traff Wiranto i Dili lørdag.

- Hvorvidt han vil gjøre noe er umulig å si, men jeg tror han ten ker over det, var så langt Greenstock ville gå.

Den timoresiske motstandsbevegelsen, CNRT, var skeptiske til Wirantos utsagn.

- Vi er vant til at indonesiske militære sier det motsatte av hva de sa dagen i forveien, sa talsmann Roque Rodrigues.

Norge

Norges FN-ambassadør sa under Sikkerhetsrådets møte at indonesiske styrker har spilt en aktiv rolle under voldshandlingene. Norge forventer at de skyldige stilles til ansvar. Siden Indonesia ikke har maktet å få situasjonen under kontroll, bør myndighetene slippe til en internasjonal fredsstyrke. Norge roste Australia for å ha gått i bresjen for en slik styrke.

Tema

Øst-Timor var også tema på første dag av APEC-møtet i Auckland, New Zealand lørdag, Samarbeidsrådet for økonomisk utvikling i Asia og Stillehavsregionen. Fra Tokyo kom det melding om at Japan ikke akter å suspendere bistanden. Japan er Indonesias største giverland, og bidro med 6,5 milliard kroner i fjor.

EUs finansministre drøftet Timor på et uformelt møte, og den finske finansministeren sa EU kan tenke seg å suspendere internasjonale lån hvis situasjonen ikke har bedret seg i slutte av måneden.

Krise

Så god tid har ikke de mellom 100.000 og 200.000 timoreserne som har flyktet ut i skog og mark, ifølge Pat Burgess, en av de 80 utenlandske FN-folkene på øya.

- Hvis ikke det øyeblikkelig kommer omfattende humanitær bistand vil det skje en katastrofe, og hjelpen kan ikke nå fram hvis ikke sikkerhetssituasjonen er under kontroll, sa Burgess.

Ulik oppfatning

Indonesia har en helt annen virkelighetsbeskrivelse av forholdene på Øst-Timor enn det internasjonale samfunn. Det kom med all tydelighet fram da Wiranto møtte fem-mannsdelegasjonen fra FN i Jakarta fredag. Møtet lignet på absurd teater, skriver journalisten David Usborne fra britiske The Independent lørdag.

Usborne overvar møtet uten at noen visste at han var journalist. General Wiranto avfeide konsekvent alle antydninger om massiv vold på Øst-Timor. Han la til og med fram grafiske søyler som skulle vise hvor få angrep det hadde vært. Usborne karakteriserer dem som «surrealistiske i sin løgnaktighet».

Wiranto satt flankert av 20 generaler unde4r møtet og erklærte:

- Ingen bør tvile på vår vilje til å løse problemet.

Troverdighet

Namibias FN-ambassadør, Martin Andjaba, syntes det ble i groveste laget og sa rett ut at han tvilte på generalens forsikring om at hæren gjør nok for å beskytte sivile.

- Vi tror ikke på forsikringene. Drepingen fortsetter i dette øyeblikk. Situasjonen er faktisk blitt verre, sa Andjaba ifølge The Independent.

- Du svikter det internasjonale samfunn, du svikter folket på Øst-Timor og du svikter Indonesia, sa han til Wiranto. -Kanskje det er et spørsmål om manglende politisk vilje fra din side, lurte Andjaba på.

Wiranto sa han ville tillate at utenlandske hjelpearbeidere får komme inn igjen på Øst-Timor, men nektet å la en utenlandsk fredsstyrke få slippe inn. Det ville krenke hærens verdighet, sa han.

Golf?

Under møtet mottok en av delegatene i fem-landsgruppen en telefon fra FN-hovedkvarteret i Dili om at militsen igjen var beleiret av tungt bevæpnet milits.

Wiranto avfeide denne meldingen og sa han hadde snakket med øverstkommanderende på Øst-Timor.

- Det er ikke noe bråk, situasjonen er fredelig, sa han.

Usborne beskrev møtet som de døves dialog. Det var to vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger som kom til uttryk. På et tidspunkt spurte Wiranto om de fem ambassadørene var interessert i et slag golf.

(NTB-AFP-Reuters)