Ineffektiv statsråd

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kommunalkomiteens høring torsdag ettermiddag om administrasjonsminister Victor Normans forslag om å privatisere statens konsulentselskap Statskonsult, var oppsiktsvekkende. Arbeidsrettseksperten, professor Henning Jakhelln, la fram en knusende vurdering av framgangsmåten til Normans departement og reiste spørsmål om den er i strid med Grunnloven fordi forslaget i sin nåværende form fratar de ansatte rettighetene de i dag har i ansettelsesforholdet i staten. Så lenge denne tvilen finnes, må kommunalkomiteen returnere Normans proposisjon.
  • Det har ikke vært annet enn bråk rundt arbeidsministeren de siste månedene. Normans bergenske professorkollega Frank Aarebrot har forsvart Norman ved å hevde at det foregår en kampanje mot ham. Høyre-leder Jan Petersen har, noe forsinket, beskrevet Norman som en effektiv og kreativ statsråd.
  • Det er å snu Norman-saken på hodet. Den linjen som går tvers gjennom Norman-bråket, er at statsråden viser mangel på respekt for inngåtte avtaler, etablerte arbeidsordninger, ansattes rettigheter og arbeidsgivers forpliktelser overfor arbeidstakere. Disse holdningene gjør Victor Norman til en lite egnet, og framfor alt lite effektiv, arbeids- og administrasjonsminister. Det holder ikke å hevde at motstanden han møter, skyldes fagforeningenes motvilje mot forandringer og omstillinger.
  • Sist det stormet rundt Norman, før restaurantregningene ble en sak, var det fordi hans forslag i statsbudsjettet om økt adgang til midlertidige ansettelser saboterte sluttfasen i arbeidet til regjeringens eget arbeidslivslovutvalg. Da fnyste statsråden bare av kritikken han møtte. Handlingsmønsteret går igjen i behandlingen av Statskonsult og de 140 statsansatte der.
  • Høringen i kommunalkomiteen på torsdag bekrefter at statsråd Norman ikke er en avansert nytenker og reformator av arbeidsliv og forvaltning, men en ganske primitiv ideolog med lav forståelse for et lovregulert samfunn som kjennetegnes av åpenhet, ansvarlighet, anstendighet og gjensidig respekt mellom partene. Statsråd Victor Norman har etter vårt syn forspilt sine muligheter til å bli en effektiv reformator. Han er til hinder for fornuftige og nødvendige reformer.